Дитина – не апельсин, її на шматочки

не роз’єднаєш, її природа цілісна (Гавріш Н. В.)

 

Основна умова    інтегрований простір  закладу дошкільної освіти           

     

 • інтегрований вплив на особистість дитини різних аналізаторів,

 • зміна типів сумісної діяльності дитини і дорослого,

 • поєднання різних форм навчання,

 • різних способів організації дітей,

 • вміння мислити, аналізувати, трансформувати набуті знання в нові способи діяльності,

 • впровадження інновацій,

 • оптимізація освітнього середовища, в центрі - дитина,

 • наступність в роботі між ЗДО і школою,

 • залучення сім’ї.

Мовою законів

 

Стаття 11. Дошкільна освіта

1. Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

2. Діти старшого дошкільного віку обов’язково охоплюються дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти*.

3. Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти несуть батьки.

4. Батьки самостійно обирають способи та форми, якими забезпечують реалізацію права дітей на дошкільну освіту.

5. Органи місцевого самоврядування створюють умови для здобуття дошкільної освіти шляхом:

6. Порядок, умови, форми та особливості здобуття дошкільної освіти визначаються спеціальним законом.

 

* Базовий компонент дошкільної освіти є Державним стандартом дошкільної освіти України, який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки України. У ньому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

 

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

 

4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Моніторинг якості освіти

Моніторинг якості освіти у дошкільному закладі проводиться відповідно до Указу Президента України від 30.09.2010 р. № 926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 р. № 1283 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти"

 

Упровадження моніторингових досліджень у діяльності ДНЗ дає можливість:

 

 1. результативно організовувати та здійснювати навчально-виховний процес;
 2. стимулювати особистісний розвиток дітей та творче зростання педагогів;
 3. ефективно розподіляти ресурси закладу.

 

   Оцінювання результатів навчально виховного     процесу у   дошкільному закладі здійснюється тричі на рік (вересень, грудень,травень)   

                                  за двома напрямками:

    виконання вимог державних програм   та Базового

компоненту дошкільної освіти, готовність дітей

старших груп до навчання в школі.

 

 

Моніторинг узагальнених результатів виконання вимог державних програм та Базового компоненту дошкільної освіти станом на вересень 2018-2019 року:


Результати педагогічної діагностики за вересень та грудень  місяць 2018/2019 н. року

                                                         Вересень                           Грудень                             

 I молодша група:

Високий рівень -                          0%;                                          0%    

Достатній рівень -                      0%;                                           0%

Середній рівень -                        15.7%;                                       43.1%       

Низький рівень -                        84,2%;                                       56.9%  

II молодша "А" група:

Високий рівень -                       26,7%;                                         32.4%

Достатній рівень -                   28.4%;                                          37.6%                                         

Середній рівень -                      19.4%;                                          18.5 %

Низький рівень -                       25.2%                                          11.5%        

II молодша "Б" група: 

 Високий рівень -                       6.2%;                                         18%

Достатній рівень -                  25.9%;                                         31.9%                                        

Середній рівень -                      59.3 %                                        42.8%

Низький рівень -                        8.6%                                          7.3%

Середня група:

Високий рівень -                         5%;                                            14%                                               

Достатній рівень -                     21%;                                           36%  

Середній рівень -                       37%;                                           29.3%

Низький рівень -                       37 %;                                          20,7%     

Старша група:

Високий рівень -                        0.7%;                                     13.6%                                                                                     

Достатній рівень -                    42.8%;                                   44.5%          

Середній рівень -                     47.8%;                                      38.9%          

Низький рівень _                     8.6%;                                         3%