Нормативно - правове забезпечення діяльності  ДНЗ  № 13 " Гвоздичка"

 

Дошкільна освіта.

Нормативне забезпечення. 2017 - 2018 н.р.

 Загальні питання

Рекомендації Всеукраїнської педагогічної конференції «Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти у 2016/2017 навчальному році та завдання на 2017/2018 навчальний рік»

Дошкільна освіта

“Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році” Лист МОН від 12.08.2016 №1/9-432 

"Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах" (лист МОН № 1/9-396 від 25.07.2016 р.)

Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»

Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

Психологічна служба

Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н. р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу лист МОНУ від 20.07.2016 № 1/9-383

ЗАКОНИ

 

 

     ·      Конституція України

     ·     Конвенція про права дитини  

     ·   Закон України "Про освіту" від 28 вересня 2017

             Закон України "Про середню освіту" Закон від 13.05.1999 № 651-XIV Редакція від 28.09.2017

 

 

ПОСТАНОВИ

 

"Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку". Постанова від 22 листопада 2004 року №1591

"Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591".Постанова КМУ від 6 серпня 2014 року №353 

“Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)”. Постанова КМУ № 910 від 08.10.2012 року.

“Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”. Постанова КМУ №10 від 11.01.2012 року.

“Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад”. Постанова КМУ №1204 від 16.11.2011 року.

“Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року”. Розпорядження КМУ № 1721-р від 27.08.2010 року.

“Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності ” (зі змінами). Постанова КМУ № 796 від 27.08.2010 року.

“Про затвердження Положення про освітній округ”. Постанова № 777 від 27.08.2010 року.

“Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів”. Постанова КМУ № 1122 від 05.10.2009 року.

“Про затвердження Положення про центр розвитку дитини”. Постанова КМУ № 1124 від 05.10.2009 року.

“Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад”. Постанова КМУ (зі змінами внесенеми згідно з Постановою КМУ №1124 від 05.10.09 р.).

“Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (зі змінами). Постанова КМУ №1243 від 26.08.2002 року.

“Про державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття») (із змінами). Постанова КМУ № 896 від 03.11.1993 року.

"Про затвеодження Положення про дошкільний навчальний заклад" Постанова від 2 березня 2003 року №305

"Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі". Постанова від 14 червня 2002 року №826

 

НАКАЗИ

 

"Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності". Наказ МОН №446 від 20.04.2015 року 

“Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів “Вихователь року”.  Наказ МОНмолодьспорт № 582 від 15.05.2012 року.

“Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу”. Наказ МОНмолодьспорт №1368 від 25.11.2011 року.

“Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних  оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів”. Наказ МОНмолодьспорт №1365 від 25.11.2011 року.

“Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу”. Наказ МОНмолодьспорт №398 від 26.04.2011 року.

“Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу”.  Наказ МОН №1070 від 09.11.2010 року.

“Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів”. Наказ МОН №1055 від 04.11.2010 року.

"Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах". Постанова від 06.02.2015 року №104/52.

“Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фзичного та (або) розумового розвитку”. Наказ МОН № 1041 від 27.11.2007 року.

“Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу”. Наказ МОН, МОЗ № 240/165 від 27.03.2006 року.

“Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах”. Наказ МОН № 431 від 25.07.2005 року.

“Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю”. Наказ МОНУ №178 від 23.03.2005 року.

“Примірний статут дошкільного навчального закладу”. Наказ МОН № 257 від 24.04.2003 року.

“Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу” (зі змінами). Наказ МОН № 12818 від 20.02.2002 року.

“Типовий перелік обовязкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу” (друге видання, доповнене). Наказ МОН № 509 від 11.09.2002 року.

“Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності”. Наказ МОН № 522  від 07.11.2000 року.

“Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України”. Наказ МО № 455 від 20.12.1993 року.

 

ЛИСТИ, ІНСТРУКЦІ

 

"Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах". Лиист МОН №1/9-169 від 02.04.2015 року 

"Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах" .Лист МОН №1/9-482 від 23.09.2014 року   

“Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-74 від 05.02.2013 року.

“Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів”.  Лист МОНмолодьспорт № 1/9-683 від 26.09.2012 року.

“Про зміну порядку ведення діловодства у дошкільних навчальних закладах”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-786 від 29.10.2012 року.

“Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-839 від 16.11.2012 року.

“Щодо благодійних внесків”.  Лист МОНмолодьспорт № 1/9-272 від 09.04.2012 року.

“Про посаду керівника дошкільного навчального закладу”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-97 від 09.02.2012 року.

“Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах”. Лист МОНмолодьспорт  № 1/9-577 від 29.07.2011 року.

“Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах”. Лист МОНмолодьспорт №1/9-552 від 21.07.2011 року.

“Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу”. Лист МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.2011 року.

“Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів”. Лист МОН №1/9-114 від 18.02.2011 року.

“Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку”. Лист МОН № 1/9-666 від 27.09.2010 року.

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність  дітей у дошкільному навчальному закладі».  Лист МОНіУ №1.4\18 – 3082 від 26.07.2010 року.

“Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів”. Лист МОН № 1/9-316 від 13.05.2010 року.

“Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу”. Лист МОН № 1/9-810 від 26.11.2009 року.

“Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади”. Інструктивно-методичний лист МОН №1\9 – 583 від 04.10.2007 року.

“Про організацію обліку дітей дошкільного віку”. Лист МОН № 1/9-263 від 07.05.2007 року

"Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році". Лист МОН №1/9 від 20.05.2015 року 

"Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах". Лист МОН № 1/9 - 452 від 25.06.2013 року 

"Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах". Лист МОН № 1/9-169 від 02.04.2015 року

"Про прийом до дошкільних навчальних закладів дітей, які прибули з Донецької та Луганської області на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України". Лист МОН №1/9-310 від 12.06.2014 року 

 

"Про Перелік навчальної літератури рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році". Лист МОН № 1/9-387 від 13.08.2015 року

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

“Щодо атестації педагогічних працівників”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-779 від 25.10.12 року.

“Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”. Наказ МОНмолодьспорт №1473 від 20.12.11 року.

“Типове положення про атестацію педагогічних працівників”. Наказ МОН N 930 від 06.10.2010 року.

“Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультуридошкільних навчальних закладів”. Лист МОН № 1/9-165 від 16.03.2009 року.

 

“Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”(зі змінами). Наказ ИОН № 553 від 24.03.2001 року.