Download
ПОЛОЖЕННЯ МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ (СПЕЦІАЛІСТА)
Adobe Acrobat Document 176.8 KB
Download
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ ДНЗ 2018
Adobe Acrobat Document 420.7 KB
Download
ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДКАБІНЕТ ДНЗ 2018 (1).
Adobe Acrobat Document 191.5 KB
Download
ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ Д
Adobe Acrobat Document 280.2 KB

Нормативно - правове забезпечення діяльності  ДНЗ  № 13 " Гвоздичка"

 

Дошкільна освіта.

Нормативне забезпечення. 2017 - 2018 н.р.

 Загальні питання

Рекомендації Всеукраїнської педагогічної конференції «Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти у 2016/2017 навчальному році та завдання на 2017/2018 навчальний рік»

Дошкільна освіта

“Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році” Лист МОН від 12.08.2016 №1/9-432 

"Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах" (лист МОН № 1/9-396 від 25.07.2016 р.)

Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»

Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

Психологічна служба

Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н. р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу лист МОНУ від 20.07.2016 № 1/9-383

ЗАКОНИ

 

 

     ·      Конституція України

     ·     Конвенція про права дитини  

     ·   Закон України "Про освіту" від 28 вересня 2017

             Закон України "Про середню освіту" Закон від 13.05.1999 № 651-XIV Редакція від 28.09.2017

 

 

ПОСТАНОВИ

 

"Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку". Постанова від 22 листопада 2004 року №1591

"Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591".Постанова КМУ від 6 серпня 2014 року №353 

“Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)”. Постанова КМУ № 910 від 08.10.2012 року.

“Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”. Постанова КМУ №10 від 11.01.2012 року.

“Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад”. Постанова КМУ №1204 від 16.11.2011 року.

“Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року”. Розпорядження КМУ № 1721-р від 27.08.2010 року.

“Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності ” (зі змінами). Постанова КМУ № 796 від 27.08.2010 року.

“Про затвердження Положення про освітній округ”. Постанова № 777 від 27.08.2010 року.

“Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів”. Постанова КМУ № 1122 від 05.10.2009 року.

“Про затвердження Положення про центр розвитку дитини”. Постанова КМУ № 1124 від 05.10.2009 року.

“Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад”. Постанова КМУ (зі змінами внесенеми згідно з Постановою КМУ №1124 від 05.10.09 р.).

“Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (зі змінами). Постанова КМУ №1243 від 26.08.2002 року.

“Про державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття») (із змінами). Постанова КМУ № 896 від 03.11.1993 року.

"Про затвеодження Положення про дошкільний навчальний заклад" Постанова від 2 березня 2003 року №305

"Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі". Постанова від 14 червня 2002 року №826

 

НАКАЗИ

 

"Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності". Наказ МОН №446 від 20.04.2015 року 

“Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів “Вихователь року”.  Наказ МОНмолодьспорт № 582 від 15.05.2012 року.

“Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу”. Наказ МОНмолодьспорт №1368 від 25.11.2011 року.

“Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних  оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів”. Наказ МОНмолодьспорт №1365 від 25.11.2011 року.

“Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу”. Наказ МОНмолодьспорт №398 від 26.04.2011 року.

“Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу”.  Наказ МОН №1070 від 09.11.2010 року.

“Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів”. Наказ МОН №1055 від 04.11.2010 року.

"Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах". Постанова від 06.02.2015 року №104/52.

“Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фзичного та (або) розумового розвитку”. Наказ МОН № 1041 від 27.11.2007 року.

“Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу”. Наказ МОН, МОЗ № 240/165 від 27.03.2006 року.

“Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах”. Наказ МОН № 431 від 25.07.2005 року.

“Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю”. Наказ МОНУ №178 від 23.03.2005 року.

“Примірний статут дошкільного навчального закладу”. Наказ МОН № 257 від 24.04.2003 року.

“Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу” (зі змінами). Наказ МОН № 12818 від 20.02.2002 року.

“Типовий перелік обовязкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу” (друге видання, доповнене). Наказ МОН № 509 від 11.09.2002 року.

“Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності”. Наказ МОН № 522  від 07.11.2000 року.

“Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України”. Наказ МО № 455 від 20.12.1993 року.

 

ЛИСТИ, ІНСТРУКЦІ

 

"Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах". Лиист МОН №1/9-169 від 02.04.2015 року 

"Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах" .Лист МОН №1/9-482 від 23.09.2014 року   

“Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-74 від 05.02.2013 року.

“Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів”.  Лист МОНмолодьспорт № 1/9-683 від 26.09.2012 року.

“Про зміну порядку ведення діловодства у дошкільних навчальних закладах”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-786 від 29.10.2012 року.

“Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-839 від 16.11.2012 року.

“Щодо благодійних внесків”.  Лист МОНмолодьспорт № 1/9-272 від 09.04.2012 року.

“Про посаду керівника дошкільного навчального закладу”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-97 від 09.02.2012 року.

“Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах”. Лист МОНмолодьспорт  № 1/9-577 від 29.07.2011 року.

“Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах”. Лист МОНмолодьспорт №1/9-552 від 21.07.2011 року.

“Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу”. Лист МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.2011 року.

“Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів”. Лист МОН №1/9-114 від 18.02.2011 року.

“Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку”. Лист МОН № 1/9-666 від 27.09.2010 року.

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність  дітей у дошкільному навчальному закладі».  Лист МОНіУ №1.4\18 – 3082 від 26.07.2010 року.

“Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів”. Лист МОН № 1/9-316 від 13.05.2010 року.

“Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу”. Лист МОН № 1/9-810 від 26.11.2009 року.

“Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади”. Інструктивно-методичний лист МОН №1\9 – 583 від 04.10.2007 року.

“Про організацію обліку дітей дошкільного віку”. Лист МОН № 1/9-263 від 07.05.2007 року

"Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році". Лист МОН №1/9 від 20.05.2015 року 

"Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах". Лист МОН № 1/9 - 452 від 25.06.2013 року 

"Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах". Лист МОН № 1/9-169 від 02.04.2015 року

"Про прийом до дошкільних навчальних закладів дітей, які прибули з Донецької та Луганської області на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України". Лист МОН №1/9-310 від 12.06.2014 року 

 

"Про Перелік навчальної літератури рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році". Лист МОН № 1/9-387 від 13.08.2015 року

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

“Щодо атестації педагогічних працівників”. Лист МОНмолодьспорт № 1/9-779 від 25.10.12 року.

“Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”. Наказ МОНмолодьспорт №1473 від 20.12.11 року.

“Типове положення про атестацію педагогічних працівників”. Наказ МОН N 930 від 06.10.2010 року.

“Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультуридошкільних навчальних закладів”. Лист МОН № 1/9-165 від 16.03.2009 року.

 

“Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”(зі змінами). Наказ ИОН № 553 від 24.03.2001 року.