Пов’язане зображення

                                                       Консультація для батьків на тему:                                10.10.2018            
Пізнавати світ серцем і розумом

Філософія для дітей за творами Василя Сухомлинського

Добрі почуття беруть початок у дитинстві

Старші дошкільнята вже мають певні уявлен­ня про навколишній світ і поступово відкривають для себе свій внутрішній. У них накопичуються душевні сили, збагачуються життєві враження, диференціюється та деталізується особистий досвід, починається поступовий перехід на но­вий виток особистісного зростання. В цей час малюки ставлять до дорослих безліч філософсь­ких запитань і чекають на них відповіді.

Важливим напрямком роботи вихователя є сприяння становленню свідомості та формування світосприйняття вихованців, уміння аналізувати побачене й почуте, замислюватися над усім цим, порівнювати нову інформацію з отриманою раніше.

Та ми, педагоги, часто оминаємо життєві проблеми в бесідах з вихованцями, вважаючи їх заскладними для маленької дитини, недоступ­ними її розумінню. При цьому забуваємо, що саме у дошкільному віці в дітей складається власна картина навколишнього світу та са­мих себе, закладаються та формуються ви­значальні риси характеру, самосприйняття та самооцінка, поняття добра і зла, уявлення про те, що добре, а що — погано. Психологи довели: саме в дошкільному дитинстві людина відкриває “свій порядок і своє місце в житті ”. Ма­люк залюбки спостерігає, досліджує, відкриває для себе таємниці життя, що вирує навколо ньо­го. Дуже важливо, щоб саме на цьому віковому етапі наші хлопчики і дівчатка усвідомили, що в людській душі і в житті людини має перемагати добро.

І тут перед педагогом постає сакраментальне питання: як же достукатися до серця, до душі ма­ленької дитини, як заронити зернята добра, так зростити гарні сходи, щоб вони не заросли у май­бутньому “чортополохом ”. Здавалося б, ні бать­ки, ні педагоги не навчають дітей обманювати,

бути жорстокими, байдужими, нещирими. Звід­ки ж беруться жорстокі, байдужі, нещирі, жадіб­ні люди, чому навіть серед підлітків середнього шкільного віку дедалі частіше трапляються про­яви нелюдської жорстокості щодо своїх одноліт­ків, а часом і дорослих людей?

Звідки беруться духовна сліпота та глухота, чому в цих дітей відсутнє почуття доброти, чому вони не вміють співчувати, жаліти, ставити себе на місце іншої людини? Адже всі вони, мабуть, чули у дитинстві багато слів про те, що добре, а що — погано, як можна вчиняти, а як — ні. Чому ж зерна добра не дали сходів, чому не був сфор­мований у дитинстві той стрижень, який допома­гає самостійно визначати у дорослому житті, як слід вчиняти у тій чи іншій ситуації, той духовний орієнтир, який не дає людині збитися з правиль­ного шляху на манівці?

Навчити дитину ставитися до інших з по­вагою та добротою, так, як би хотів, щоб ста­вилися до тебе, допомогти обрати адекватні моделі поведінки в тих чи інших випадках — такі завдання вважаю найважливішими у ро­боті педагога. Неоціненну допомогу в цьому, звичайно ж, надає наш мудрий учитель Василь Олександрович Сухомлинський, який стверджує, що добрі почуття беруть свій початок у дитин­стві, а зерна людяності, доброти, ласки, добро­зичливості треба сіяти та плекати в душах наших вихованців саме, поки вони ростуть і починають пізнавати світ.

У своїх творах він постійно торкається тем ду­ховності, моральності. Тому, розкриваючи своїм вихованцям такі життєво необхідні філософські поняття, як душа, совість, добро, завжди на­магаюся дібрати відповідний твір Василя Сухо­млинського, який допоможе їм пізнати світ “ро­зумом і серцем ”.

Про совість та щастя

П ’яти-шестирічна дитина часто чує слово щастя. І в кожної, зрозуміло, складається своє розуміння того, що означає бути щасливим. Читаючи своїм малюкам твори Василя Олександровича “Яке щастя”, “Найщасливішийлисточок”, “Материнське щастя”, “Які ж ви щасливі!’’, намагаюся донести до них важливу думку, що щастя — це не обов’язково багато іграшок, цукерок, грошей, інших благ. Щастя — це коли діти не плачуть, коли мама- гуска навіть з пораненими крилами може бути щасливою, бо її гусенята в безпеці, коли старий учитель почувається щасливим, бо певен: на його майбутніх учнів чекають пізнання та відкриття прекрасного навколишнього світу. Коли ми з дітьми готуємо рецепт “пирога щастя”, то ра­зом розмірковуємо, що ж у цей пиріг треба по­класти. Дуже радію, коли мої вихованці кажуть, що щасливою людина буде тоді, коли в родині немає сварок, коли народжується дитина, коли мама й тато не хворіють.

Багато творів В.О.Сухомлинського присвяче­но роздумам над таким поняттям, як совість. У них на зрозумілих дітям прикладах він намага­ється пояснити, чому не можна кидати ляльку із зламаною ручкою, за що образився на дівчинку давно прочитаний букварик, чому дівчаткам ста­ло соромно перед соловейком, для чого невтомні мамині руки виливають під молоденькі яблуньки кожне відерце води і багато, багато іншого.

Найбільш зрозумілим і яскравим твором, який допомагає донести до свідомості дітей таке склад­не моральне поняття, як совість, вважаю твір Ва­силя Олександровича “Скляний чоловічок”.

Перш ніж читати цю казку, демонструю своїм вихованцям склянку з чистою водою і ставлю за­питання:

— В якому випадку вода та повітря можуть ста­ти непрозорими? Разом доходимо висновку: не­прозорими воду й повітря роблять бруд та сміт­тя. Після чого дослідним шляхом з’ясовуємо, чи

залишиться вода чистою та прозорою від однієї краплини бруду. Діти бачать, як мутніє вода на­віть від цієї однієї краплинки, і їм стає зрозумі­ло, чому мутніє “скляний чоловічок” навіть від одного поганого вчинку свого господаря. Так у свідомості хлоп’ят і дівчаток погані вчинки асо­ціюються з чимось брудним. Пояснюю: скляний чоловічок — це казка, але совість є в кожної людини, і треба завжди прислухатися до неї і намагатися жити так, щоб вона завжди за­лишалася чистою.

Роз’яснення дітям поняття “важко на душі” теж починаю з уточнення поняття “важкий”. З’ясовуємо, які предмети можуть бути важки­ми. Потім запитую, чи може бути важкою ро­бота та в якому разі. Розмірковуючи, діти до­ходять висновку, що важкою може бути також хвороба. Після цього їм легше зрозуміти вираз “важко на душі”, і вони можуть пояснити це, спираючись на власний досвід. Зрозуміти такі переносні вирази та навчитися розуміти стан душі іншої людини допоможуть твори Васи­ля Олександровича “Що найтяжче журавлям”, “Легко на душі”.

Як можна вплинути на душу іншої людини? Що може розвеселити чи засмутити її, про це ми з дітьми дізнаємося з твору “Відлітають лебеді”. Мої вихованці відкривають для себе, що не тільки з насіння, яке вони висівали на клумбі, виростають квіти, а й перелітні птахи можуть “сіяти у душах” людей почуття ра­дості та суму.

Розкриваючи дітям сенс виразу: “Що посієш, те й пожнеш”, пояснюю: як селянин на полі ви­сіває пшеницю, а потім ретельно доглядає по­сіви, вириває бур’яни, так само й ті, хто виховує дітей, “сіють” у їхніх душах добро, співчуття та ніжність, а негарні почуття треба “виполювати так, як селянин виполював на ниві чортополох. Цю філософську думку розкрито в творі В.О.Сухомлинського “Чекає своєї години’’.

Гадаю, переконала тих, хто сумнівається, що розумінню дітей доступні такі поняття, як душа, совість, добро, зло. Вони здатні усві­домити, що означають вирази “залишитись у серці”, “зігріти душу”, знають, що серце та руки можуть бути “золотими”, а погляд — і “теплим”, і “крижаним”.

Маємо чітко усвідомлювати: якщо своє­часно не формувати світобачення малюка, не впливати на його свідомість, не торкатися життєво важливих тем, не пропонувати прий­нятні й зрозумілі малюкові ціннісні орієнтири, йому буде важко визначитись у житті, зна­йти в ньому своє місце, стати справжньою ЛЮДИНОЮ.


14.09.2018

Загальні садові збори

       Сьогодні в нашому садочку відбулись загальні садові збри №1.  На порядку денному розглядались наступні питання: 

 1. Нагородження батьківської громади
 2. Інформація щодо участі в громадському конкурсі проектів
 3. Консультація на тему "Попередження дорожньо-траспортного травматизму серед дітей дошкільного вікуний період
 4. Звіт батьківської ради за пророблений 
 5. Вибори голови батьківської ради

Усі питання були розглянуті та вирішені.


05.09.201817.08.2018

                                             Консультація для батьків " Дитина і дорожній рух!"

              У родині не жалкують часу на те, щоб пограти з дитиною, погуляти, навчити читати або малювати, відправити його в спортивні секції, у всілякі кружки, але рідко знаходять п'ять хвилин в день, півгодини в тиждень, щоб навчити дитину уникати нещасного випадку, особливо на вулиці.

Досить вивчити "історії хвороб" дітей, що постраждали від травм, отриманих у результаті дорожньо-транспортної пригоди, поговорити з лікарем-хірургом або травматологом, щоб зрозуміти просту істину - з кожних двадцяти випадків дев'ятнадцять, виявляється, типові (часто повторюються) виникають у тих самих стандартних ситуаціях, число яких не так уже велике. Ситуації ці можна знати, а поведінці в них — навчити. Та все ж нещастя можна запобігти!

Головним у вихованні законослухняного громадянина ( у тому числі і як учасника дорожнього руху) для батьків повинен бути принцип «Роби, як я». Щоб дитина не порушувала Правила дорожнього руху, вона зобов'язана не просто їх знати – у неї має сформуватися навичка безпечної поведінки на дорозі. Навіть якщо ви спізнюєтеся, все ж переходьте дорогу там, де це дозволено Правилами; у власному автомобілі дотримуйтеся швидкісного режиму; користуйтеся ременями безпеки й не дозволяйте перебувати дітям до 12 років на передньому сидінні. Приклад батьків буде куди ефективніше, ніж сотні разів повторені слова «не ходи на червоне світло».

Навчайте дітей умінням орієнтуватися в дорожній ситуації, виховуйте потребу бути дисциплінованими на вулиці, обережними й уважними! Знайте, якщо Ви порушуєте Правила дорожнього руху, ваша дитина буде діяти так само!

Пам’ятайте, що ви стаєте учасником дорожнього руху не на проїзній частини вулиці, а ще тротуарі. Тому відправляючись у школу з малюком, поясніть йому, що потрібно бути уважним з перших же кроків, виходячи з під'їзду будинку. Пройдіть із ним увесь шлях і намагайтеся показувати найнебезпечніші ділянки на дорозі. Відзначте ті моменти, які виникають при посадці в громадський транспорт і, особливо, при виході з автобуса або тролейбуса.

Навчіть своїх дітей правилам безпечного переходу проїзної частини дороги!

Разом обговорюйте найбільш безпечні шляхи руху, щодня нагадуйте дитині: ПЕРШ НІЖ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - ПЕРЕКОНАЙСЯ В БЕЗПЕЦІ!

Поясніть дитині, що зупинити автомобіль відразу - неможливо!

Щоб правильно вибудувати процес навчання, необхідно враховувати психологічні і вікові особливості дітей.

Психологічні особливості дітей

У малюка дошкільного віку обмежене поле зору, тому він не може навіть приблизно визначити відстань до автомобіля, що наближається. Зрозуміти, з якою швидкістю рухається авто, здатний навіть не кожний школяр.

Навіть якщо дитина дивиться на автомобіль, це не значить, що вона його бачить. Захоплений власними думками, переживаннями, часто малюк просто не помічає транспортний засіб.

У перехідному віці виникають інші труднощі - підліткові властиве нехтування небезпекою. Він певен, що з ним не відбудеться те, що трапляється з іншими. І, не дивлячись по сторонах, без остраху виходить на дорогу.

А малята в дошкільному й молодшому шкільному віці взагалі не сприймають автомобіль як погрозу. Для них яка-небудь іграшка, м'яч набагато важливіше здоров'я й життя. Тому існує правило: якщо на дорогу викотився м'яч - чекай дитину. Потреба дітей у русі в цьому віці, яка переважає над обережністю, прагнення грати в будь-яких ситуаціях, невміння швидке оцінити обстановку або прийняти правильне рішення, недостатні знання про джерела підвищеної небезпеки можуть привести до сумних наслідків.

Усі ми живемо в суспільстві, де треба дотримувати певних норм і правила поведінки в дорожньо-транспортній обстановці. Найчастіше винуватцями дорожньо-транспортних випадків є самі діти, які грають поблизу доріг, переходять вулицю в невстановлених місцях, неправильно здійснюють посадку в маршрутні транспортні засоби й висадження з них.

Варто звернути увагу на те, що діти – це особлива категорія пішоходів і пасажирів. Їх не можна міряти тими ж категоріями, що й дорослих, адже для них дослівне трактування Правил дорожнього руху неприйнятне, а нормативний виклад обов'язків пішоходів і пасажирів на недоступній для них дорожній лексиці, що вимагає від дошкільників абстрактного мислення, ускладнює процес навчання й виховання.

От чому із самого раннього віку необхідно вчити дітей безпечній поведінці на вулицях, дорогах, у транспорті й Правилам дорожнього руху, вибираючи форми й методи навчання найбільш придатні для їхнього віку. У цьому повинні брати участь і батьки, і заклади освіти: в дитсадках, школах та інших освітніх установах.

У процесі навчання дітей правилам дорожнього руху, основне завдання батьків і педагогів — сформувати три основні навички поведінки, які допоможуть дитині зорієнтуватися в дорожніх ситуаціях.

1. Навичка зосередження уваги– це межа, перед якою необхідно зупинятися, витримувати паузу, для психологічного орієнтування у зв'язку з переходом у небезпечну зону, а також для адекватної оцінки обстановки не тільки очима, але й думкою.

2. Навичка спостереження – дитина повинна бачити предмети, що оточують її, як рухливі (автомобілі, що рухаються по дорозі) так і нерухливі (автомобілі, що стоять на узбіччі, в кущах і т.д.), що закривають огляд проїзної частини, сприймати їх як потенційну небезпеку.

3. Навичка самоконтролю – ступаючи на проїзну частину, поспіх і сум'яття необхідно залишити на тротуарі, дотримуватись повного спокою й не відволікатися ні на що ті кілька хвилин, які потрібні для переходу дороги.

 

Пам’ятайте, всі ці поради та, головне, знання Правил дорожнього руху та поведінки на дорогах, допоможуть уникнути небезпечних ситуацій - збережуть Ваше здоров’я та життя!


06.07.2018

Літній відпочинок дітей

Поради батькам

 

    Літо прийшло! З ним ми пов'язуємо свої мрії про відпочинок, про виїзд на природу. Особливо хочеться порадува­ти літнім відпочинком дітей. Прагнення батьків оздоровити своїх дітей - мабуть, сьогодні єдина сила, яка здатна це реалізувати.

Отже, літнє оздоровлення дітей - справа батьків.

Шановні, татусі та мами, даємо вам деякі поради щодо організації ігрової діяльності з малечею.

   Виберіть найцікавіше з того, що ми вам пропонуємо, і ваша дитина отримає вели­ку користь.

 Влітку сім'ї часто бувають «на природі». Природа буває різною. Наприк­лад, дача - це справжня природа.

«Пікнік» - от як це називається, коли вся родина на природу їде. Збираються на цю поїздку всі дружньо. Діти іграш­ки збирають, тато - спортивне й похідне спорядження, а мама - великий рюкзак з продуктами.

Отже, виїжджаючи на дачу, викорис­тайте час з користю.

На природі можна навчити:

•                      самостійності;

•                      нічого не боятися;

•                      плавати, бігати, стрибати;

•                      багаття розпалювати (тих дітей, що доросліші)-,

•                      розширювати знання про рослин, тварин, природні явища;

•                      отримувати емоційне задоволення.

Найчастіше на пікніку збираються різновікові компанії. Тому нехай у вас у запасі буде декілька таких ігор, які всім цікаві і зрозумілі.

«Весела естафета»

Мами й тата виборюють дистанцію і показують дітям спосіб пересування. Способів безліч: як пінгвін, як конячка, задки, боком, рачки, верхом на паличці, стрибаючи з м'ячиком, затиснутим між колінами.

«У кого більше шишок?»

Зібрати шишки. У кого більше, той і переможець.

«Влучний стрілець»

Відзначте лінію, від якої буде вестися стрільба. Поставте на невеликій відстані відро або капелюх, і нехай діти вправляються в метанні, закидаючи туди шишки.


26.06.2018

  Звіт керівника про роботу 

за звітний період з червня 2017 по червень 2018 р.

 

                 Протягом  року управління ДНЗ № 13 «Гвоздичка»  здійснювалось мною  відповідно до норм статуту, правил внут­рішнього трудового розпорядку, колективного договору, дотримувалась  посадових обов'язків, законодавства України та інших нормативних актів, що регламентують роботу дошкільного  навчального закладу.

    Мій персональний внесок  як керiвника у підвищення рівня органiзацiї навчально-виховного процесу у навчальному закладi полягав у наступному:

- охоплення дошкільною освітою дiтей мікрорайону;

- організація навчально – виховного процесу;

- організація методичної роботи в закладі;

-  упровадження iнновацiйних педагогічних технологiй у навчальний процес.

Відповідно до наказу УО ПМР          від 26.06.2012 № 238 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»  за навчальним закладом закріплено територію обслуговування, на якій  прожи­ває  198 дітей  віком від народження до  6 років. З них 144 дитини  (67.1%)  охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти, з них від 5-7-и років  63 дит.– 100%, 66 дітей не відвідує ДНЗ (діти віком від народження до 3-х років). Мною розроблені заходи щодо здійснення СПП дітей, які не відвідують ДНЗ, наказом по закладу призначені вихователі, відповідальні за таку форму роботи.

Питаннями зарахування та відрахування вихованців  упродовж навчального ро­ку займалась  сама. На початку навчального року на підставі всіх документів (заяви батьків, медичні карти, копії свідоцтв про народження) наказом укомплектовано      5 вікових груп. Станом на 01.06.2018 року  дошкільний навчальний  заклад відвідує 98 дітей, при  потужності закладу на 99 місць.

Режим роботи груп:

12 години

4

Так, узагальнені результати виконання вимог програми в 2017 - 2018 н.р. вихованцями показали що:спостерігається позитивна динаміка щодо застосування новітніх оздоровчих технологій в роботі з дітьми. Організовуючи заняття вихователі дотримуються здоров’язберігаючого простору, що позитивно впливає на збереження фізичного та психічного здоров’я дітей.  У закладі чітко налагоджена система фізкультурно – оздоровчої роботи ,дала змогу відстежити  динаміку фізичного розвитку дошкільників. Із метою цілісної оздоровчої спрямованості вихователі проводять Державне тестування дітей шестирічного віку та здійснюють моніторинг результатів.

Моніторинг обстеження загального рівня розвитку дітей 2017/18н.р.

2017/2018

Високий

Достатній

Середній

Низький

Старша «А» група

I півріччя

19%

34%

34%

13%

II

76%

-

24%

-

Старша «Б» група

I півріччя

23%

31%

37%

9%

II

79%

12%;

9%

-

Моніторинг розвитку вихованців показав позитивну динаміку рівня знань дітей. Дані показники свідчать  про результативність методів і прийомів, застосованих вихователями .

  Вихованці  старших груп на достатньому рівні виконують вимоги програми розвитку дитини дошкільного віку. Варто відзначити високий рівень знань та вмінь дітей лічити предмети, порівнювати їх за величиною,  розрізняти та називати геометричні фігури. Однак, залишаються середніми показники формування просторових уявлень . орієнтування у часі. Вихованці старших груп добре знають дні тижня, однак потребує удосконалення робота щодо встановлення послідовності днів тижня з опорою на порядкові числівники. Аналіз мовленнєвого розвитку свідчить про позитивну динаміку в досягненнях вихованців. Діти правильно та чітко вимовляють всі звуки рідної мови – 13(71,5), диференціюють їх – 13 (71.5%), вживають в мовленні слова – ознаки – 15 ( 82,5%), узгоджують слова в множини – 10(55%). Складають розповіді за предметними картинками – 17 дітей( 93,5%), правильно будують речення, формують запитання – 17 дітей (93.5%) вживають речення різного тину – 17 дітей (93,5%). Деякі діти використовують в мовленні прості речення.

Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Результати перевірок виконання вимог із питання охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на виробничих нарадах, педрадах, зборах. В дошкільному закладі були оформлені такі стенди: «Зелений вогник», «Щоб не сталося біди», «101 – попереджає», придбані папки — пересувки з ОБЖД. Проводилися тижні безпеки життєдіяльності дітей, місячники «Увага! Діти на дорозі», пожежна безпека тощо. Тож зважаючи на проведену роботу в дошкільному закладі   свідчить про те що у дітей на достатньому рівні  сформована життєва позиція щодо власної безпеки, а вихователі дотримуються правил БЖД.

Наступність зі школою

           У системі проводилася робота з питання наступності у роботі дошкільного закладу та ЗОШ № 6. Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень), по школі (вересень), до шкільної бібліотеки (листопад). Проводилися «Педагогічна хвиля» (березень) — обмін досвідом між вчителями 1 класів та вихователями старших груп, зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку. Організовувалися спільні свята та розваги. Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школиТака робота сприяє позитивній адаптації старших дошкільників до школи.

Четвертий рік поспіль спільно з директором СЮН Шевченко О. П. продовжується робота над єдиною науково - методичною проблемою "Створення єдиного екологічного середовища". Проведено ряд заходів до Міжнародних днів захисту тварин та довкілля, проведено  акції "Там, де чисто, там красиво", "Посади дерево". Особисто очолила роботу творчої групи щодо розробки планування екологічних занять для дітей старшого дошкільного віку.

 

У 2017/2018н.р. в закладі продовжує існувати та функціонувати сучасний сайт закладу, що дає можливість висвітлити усі сфери життєдіяльності закладу, налагодити інтерактивну взаємодію громадськості та ДНЗ.

Впродовж 2017/2018навчального року здійснювалася планомірна робота щодо поповнення методичного кабінету дошкільного закладу № 13 «Гвоздичка». Так, заклад забезпечений 8 –ма видами періодичних фахових видань. Здійснюється робота щодо поповнення кабінету новинками методичної літератури, канцтоварами для організації педагогічного процесу. У методичному кабінеті накопичено значну кількість додаткових інформаційно-методичнихматеріалів, циклограм та пам'яток; упорядковано та поповнено каталог дидактичних матеріалів, придбано проектор мультимедіа.

Протягом  2017/2018 навчального року дошкільний заклад брав участь:

- у міському конкурсі серед закладів освіти « Увага! Діти на дорозі!»;

- взяли участь та зайняли перше місце в конкурсах на  інтернет – порталі  рейтингу освітніх закладів освітив номінаціях :

1.1 "Краще  естетичне оздоблення  фойє ДНЗ– 2017»;

1.2"Кращий кабінет завідувача ДНЗ – 2017».

            Педагоги всіх груп систематично відвідували методичні заходи, що проходили у ДНЗ міста. На базі дошкільного навчального закладу у 2017-2018 навчальному році, відповідно до плану роботи управляння освіти міської ради, було проведено методобєднання вихователів I молодших груп ДНЗ міста на тему: «Освітні технології в сенсорному  вихованні дітей раннього віку».Учасникам методобднаннядля перегляду було представлене заняття «В гості до Сонечка» вихователь Кравацька О.В. Також в листопаді  на базі закладу проведено засідання обласної творчої групи за темою «Квест – технології» . Вихователі Жуматій С.І, Кравацька О.В. та Ліхачова О.В. презентували перегляд заняття в формі Квесту з дітьми старшої групи на тему «Подорож по казках». Рішенням обласної творчої групи було відмічено, що захід проведено на високому рівні.

На постійній основі педагоги закладу діляться власними доробками   на освітньому методичному порталі та періодичних фахових  виданнях.

Всі  матеріали відзначені як змістовні, аналітичні, грамотно та  естетично оформлені.

Одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю. Педагоги закладу завжди залучають батьківську громадськість до управління діяльністю  закладу. Ведуть постійну планомірну роботу по налагодженню співпраці з кожною сім’єю.  Психологом нашого закладу систематично,  протягом всього навчального року  проводяться різноманітні види психологічних робіт для налагодження взаємодовіри  з батьками, задля досягнення спільної мети – виховання гармонійно розвиненої особистості дитини.  Педагоги проводять на  батьківських зборах роз'яснення та консультації з родинами вихованців. Також у закладіпроводяться за участю батьків такі заходи як: родинні свята, спортивні розваги, конкурси, організація виставок родинної творчості та інші. У закладі третій рік поспіль працює консультативний пункт для батьків вихованців. Наприкінці року проводиться анкетування батьків з питань діяльності ДНЗ, який показує, що в основному батьки цікавляться питаннями стосовно харчування, навчання та підготовки дітей до школи. На всі пропозиції та зауваження, викладені батьками, адміністрація своєчасно реагує і усуває недоліки.

Отже, зважаючи на проблемні питання, виходячи з перспектив розвитку дошкільного закладу, методичний кабінет у 2017-2018навчальномуроціспрямує  свою діяльність на вирішення наступних завдань:

- забезпечення науково-методичного супроводу освітнього процесу за новими освітніми стандартами й навчальними програмами;

- удосконалення сучасного заняття із врахуванням компетентнісного, особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів;
- продовження забезпечення наступності між ДНЗ № 13 та ЗОШ № 6;
- формування в педагогів особистої потреби та психологічної готовності до оволодіння новими педагогічними технологіями та впровадженням їх в освітній процес;
- надання молодим спеціалістам методичної підтримки та практичної допомоги;

- обмін досвідом роботи на шпальтах фахових видань всеукраїнськогорівня;

- поповнення навчально-методичного оснащення закладу.

Аналіз виконання натуральних норм продуктів харчування

(2017-2018 н.р. за вересень - квітень)

Рік

М’я

со

Риба

Мас

ло

Мо

локо

Сметана

Сир

Яйце

Сир

Твер-дий

Овочі

2016/2017

55%

54%

68%

63%

54%

60%

68%

70%

47%

2017/2018

50%

51%

65%

53%

54%

60%

60%

70%

58%

       Контроль за  якістю харчування в закладі здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.  Адміністрацією закладу постійно здійснюється контроль за якістю страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю розглядаються питання про харчування на нарадах при завідуючій, на виробничих нарадах, батьківських зборах.

Спільно з медичною сестрою щоденно тримаємо на контролі вимоги щодо ціни меню.

Також слід відмітити що продовж чотирьох років у закладі діє громадська комісія, до складу якої входить батьківська громада наших вихованців. Комісією перевіряється 1 раз у квартал стан та якість продуктів харчування як у підвалі так і у коморі кладовщика. За результати перевірки складаються відповідні акти.

АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАННЯ

Назви хвороб

Всьоговипадківзареєстровано в 2016/2017н.році

Всьоговипадківзареєстровано в 2017/2018 н.році

1.

ГЕК

1

1

2.

ОРЗ

12

13

3.

Ентеробіоз

-

1

4.

Ангіна

-

-

5.

Бронхіти

10

8

6.

Іншізахворювання

8

5

7.

Нещаснівипадки

-

-

8.

Отруєння

-

-

9.

Травми

-

-

 

Всього:

31

28

          Порівняльний аналіз показників випадків захворюваності та кількості пропущених днів за навчальні 2016/2017 та 2017/2018 роки свідчить, що значно зменшилась кількість пропусків через хворобу на одну дитину - на  3 %. Знизився рівень захворювань на інфекційніх вороби на 3%. Проте, наявний відсоток дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції в цьому випадку збільшилось на 1% . У структурі простудних захворювань переважає захворюваність на ГРЗ, на другому місці бронхіт.

Адміністрацією закладу та вихователями проводиться роз’яснювальна робота з батьками дітей, які не відвідують дошкільний заклад тривалий час без поважної причини,  про умови зберігання місця за дитиною в дошкільному закладі та відрахування дітей відповідно до п.п.11,12 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003року № 305.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.  З працівникамипроводятьсяінструктажі, а з дітьми бесіди з безпечної поведінки. Слід відмітити те,  що вже протягом декількох років травмування дітей та працівників закладу відсутнє.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» за  2017-2018навчальний рік звернень не надходило.

Робота щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-методичної та фізкультурно - оздоровчої бази дошкільного закладу відбувається за рахунок різних джерел фінансування. Мною систематично контролюються дані питання, видаються накази про інвентаризацію матеріальних цінностей ДНЗ. Інвентар та обладнання, яке надходить в дитячий заклад оприбутковується та фіксується у книзі із вказаним терміном придбання відповідно наказу по ДНЗ № 13 «Про створення комісії по оприбуткуванню шефської та батьківської допомоги в ДНЗ». Речі, які не підлягають ремонту та використані миючі засоби списуються за наказом по ДНЗ «Про створення комісії по списанню матеріальних цінностей в ДНЗ на 2017/2018 н.рік». Результати контролю фіксуються і заслуховуються на виробничих нарадах.

Основними причинами, що ускладнюють функціонування дошкільного закладу залишаються економічні чинники.

Так, протягом 2017 - 2018н.р. заклад отримав благодійну допомогу у вигляді дарування               обладнання та матеріалів на суму 123675,23 грн.  Звітування батьківського комітету  про використані кошти відбувається на батьківських зборах, висвітлюється в батьківських куточках та на сайті закладу.

Так, придбано у методичний кабінет

- проектор мультимедійний.

Замінено:

- 10 двухяросних ліжок у І молодші групі;

- 15 одинарних ліжок у старшій А групі;

- 63м2 лінолеуму у старшій Б групі;

- мийку та два умивальника на харчоблоці;

- мягкий інвентар ( тюлі) замінено у двох гупах;

- придбано на заклад 3 вогнегасника.

Осучаснюють ся ігрові майданчики всіх груп, а саме:

- замінено  22 м загорожі на майданчику у ІІ молодшій групі та протягом місяця буде замінено ще  15 м  у середній групі;

- обшито альтанку  металопрофілем  у ІІ молодшій групі;

- придбано 17 стільчиків у ІІ молодшій групі.

Також до кінця місяця буде реставровано шафи для демонстраційного матеріалу в середній групі.

Разом з тим, залишаються не вирішеним питання:

        - укріплення аварійної стіни двох вікових груп;

- утеплення приміщення закладу;

- поповнення комп’ютерної техніки;

- заміна лінолеуму у музичному та спортивному залах;

- реставрація шаф для демонстраційного матеріалу  у 4 вікових групах;

- заміна ліжечок у одній віковій групі.

 

Отже, з червня 2017 року по червень 2018 року було витрачено коштів на зміцнення матеріально-технічної, навчально-методичної та фізкультурно - оздоровчої бази дошкільного закладу, а саме на:

 

Зміст заходів

 Сума витрачених коштів і джерела фінансування

Всього

 

бюджетні

батьківські

спонсорські

кошти працівників

 

Ремонт:

будматеріали

 

 

20743,00

 

 

 

20743,00

Придбання:

Диз.таблетки

 

 

1540,00

 

 

 

 

1540,00

Вогнегасники

перезарядка

 

720,00

395,00

 

 

720,00

395,00

Проектор мультимедійний

 

5000,00

 

5788,00

10788,00

Меблі:

Ліжка дит. 25шт.

Стільчики дит.

 

 

23550,00

2890,00

 

 

 

23550,00

2890,00

Миючі засоби

 

1632,65

 

 

1632,65

Господарчі товари

 

6001,98

 

 

6001,98

Сантехніка

 

 

4063,75

 

 

4063,75

Електротовари

 

517,90

 

 

517,90

Іграшки,костюми

 

3778,00

1350,00

 

5128,00

М’який інвентар

 

232,00

4650,00

 

4882,00

Канц..товари

 

 

 

4225,45

4225,45

Овочі

 

 

 

37,50

37,50

Харчоблокс( мийка,2 тумби мийки)

 

7410,00

 

 

7410,00

Огорожа дит.майданчика

 

1650,00

 

 

1650,00

Лінолеум 63м2

7500,00

 

 

 

7500,00

Шафи пед..,лавки огорожа дит. майдан.

20000,00

 

 

 

20000,00

ВСЬОГО:

29040,00

78584,28

6000,00

10050,95

123675,23

 

№ п/п

Джерелофінансування

Сума коштів

1.         

Бюджетних

29040,00

2.         

Спонсорських

6000,00

3.         

Кошти працівників

10050,00

4.         

Батьківських

78584,28

 

Всього: 

123675,23

 

Видатки на утримання закладу управлінням освіти 

 

рік

сума

збільшилось

2016

1640441,00

385306,00

2017

2025747,00

 

 

 

рік

сума

збільшилось

2017

2025747,00

572253,00

2018

2598000,00

 

 

 

Заробітна плата для працівників закладу:

 

рік

сума

збільшилось

2016

903082,00

216919,00

2017

1120000,00

 

 Утримання одної дитини на рік:

рік

сума

збільшилось

2017

19000,00

5745,00

2018

24745,00

 

 

 


04.06.2018


Шановні батьки!

Відпочинок біля моря або біля річки — незабутня подія для малюка. Це справжня пригода! Адже навколо стільки всього ново­го і незвичайного: інші міста, люди, зовсім інша природа. Скільки радісного хвилювання викликають розсипи черепашок на пляжі, як заворожує граціозний рух медузи, як веселять зграйки маль­ків біля кромки води. І захопити малюка цікавими і корисними заняттями на пляжі зовсім не складно. Потрібно лише знову норм понути в далеке безхмарне дитинство. Спробуйте, і вам сподобається.

Піщані картини

Улюблене заняття маленьких відпочивальників — малювання на мокрому морському чи річковому піску. Запропонуйтедитині помалювати, а ще краще, намалюйте що-небудь разом. Пам'ятати «Точка, точка, запятая — вьішла рожица кривая. Палка, палка огуречик — вот и вьішел человечек»? Промовляйте віршик і одночасно малюйте на піску. Незабаром і малюк повторюватиме за вами слова і малюнок. Або нехай мама малює коло, а син або донька придумує, що б це могло бути. Може, домалюємо промінчики — і буде сонечко? А може, це кумедне личко? Якщо куточки губ опустити вниз, вираз обличчя буде сумним. А як чоловічка розвеселити? Дуже просто: стираємо сумні губки і малюємо посмішку! На піску можна залишати відбитки долоньок, а потім порівнювати, у кого вони більші: у тата, мами чи малюка. Спробуйте домалювати до відбитків додаткові деталі, щоб вийшла смішна мордочка, крабик, квіточка. На вологому піску можна зробити відбиток не тільки долоньки, а і всього малюка. А потім разом намалювати піщаному чоловічкові одяг, зробити волоссячко з водоростей, а очі, носик і ротик — з камінчиків. Але малювати можна не тільки палич­кою або долоньками. Згорніть пакетик з аркушу паперу так, щоб у центрі залишився маленький отвір, насипте в кульок сухий пі­сок і пробуйте разом з малюком малювати тонкою цівкою піску. Чудові візерунки виходять з камінчиків і черепашок. Намалюй­те який-небудь простий силует і запропонуйте маляті викласти його по контуру камінчиками. Найменші творці нехай кладуть усі камінчики; А більш старшим запропонуйте чергувати камінці з черепашками або розкладати гальку за кольором: світла, темна, знову світла. Можна намалювати на піску довгу змію і викласти красивий орнамент на її «шкірці». Однорічні малюки можуть самі покласти-оченята камінчики на намальовані личка. Такі забави не тільки пробуджують фантазію малюка, але й розвивають дріб­ну моторику. Займатися творчістю на пляжі можна нескінченно, адже сюжетів для малюнків або черепашкової мозаїки безліч: бу­диночки і кораблики, риби і чайки, і навіть портрети мами, тата і малюка. Можна захопити на пляж фломастери і прикраси яскра­вими візерунками велику плоску гальку. За допомогою фломас­терів камінчики легко перетворити на забавних звіряток і героїв улюблених казок. Тепер можна побудувати піщаний «теремок» і розіграти імпровізовану казку просто на пляжі. А якщо хочеть­ся чого-небудь масштабнішого, використовуйте замість полотна спину тата, який засмагає на сонечку. Тільки розфарбовувати її фломастерами не слід. Краще пригадайте" дитячу пляжну забаву: дайте малюкові тоненький прутик, і нехай він «пише» їм на тато­вій спині літери, цифри, малює геометричні фігурки. Чи зможе тато вгадати, що написав малюк? А найменші з радістю зроблять татові «масаж». Пам'ятаєте: «Рейки-рейки, шпали-шпали...»? Чим не пальчикова гімнастика?

Уроки на піску

На піску можна не тільки малювати, а й писати. Хочеться ви­вчити букви? Будь ласка! Пишемо тонкою паличкою «о» або «а». Запам'ятовуємо. Тепер усе стираємо рученятами і знову пишемо... Так до кінця відпустки малюк навчиться читати і писати перші слова. З дітьми старшого віку можна пограти в хрестики-нулики. Або в таку цікаву і корисну гру. Накресліть на вологому піску великий квадрат, поділіть його лініями на чотири рівні частини. Тепер поставте маляті завдання, наприклад, такі: «У лівому верх­ньому віконці намалюй квадратик. У правому нижньому віконці намалюй три крапочки. У центрі намалюй заячу мордочку. А в лі­вому нижньому віконці — букву «а»... Коли всі віконця заповне­ні, стираємо малюнки і починаємо спочатку. Тепер нехай малюк дає вам завдання, а ви виконуйте» Ця гра розвиває маля одночасно в декількох напрямах: вчить орієнтуватися на площині, тренує дрібну моторику, допомагає засвоїти лічбу і запам'ятати букви, цифри, геометричні фігури, словом, усе те, що ви запропонуєте малюкові зобразити.

Швидше за вітер

Чи варто говорити, що перебування на свіжому повітрі біля води, ходьба босоніж — це чудові загартувальні заходи? Але ефект буде ще кращим, якщо ви приділите трохи уваги рухливим іграм з малюком. Почнемо з ходьби. Прогуляйтеся разом з дитиною уздовж берега, залишаючи поруч дві стежки слідів. Покажіть ма­люкові, як потрібно ставити ніжки слід у слід, щоб лінія виходила безперервною. Потім спробуйте пройтися на внутрішній і зовніш­ній сторонах стопи, ніби клишоногий ведмедик. Пробіжіть на но­сочках, а потім на п'ятках. Пострибайте як зайчик. Розгляньте отримані сліди. Однакові вони чи різні? А потім посидьте з ма­люком, відпочиньте і спостерігайте, як ваші сліди зникають під хвилями. А тепер пограйте з малюком у гру «Море і суша». Якщо поблизу грають ще кілька маленьких розбійників, запрошуйте і їх до гри. Чим більше гравців — тим веселіше. Отже, накресліть на піску велике коло. Це буде острів. Решта пляжу — море. За командою «Суша!» малята повинні забігти в коло, «Море» — ви­бігти з кола і «плавати» на морських просторах. Заплутайте ді­тлахів, кажучи не «суша», а «земля», «берег», «острів», або по­вторюйте одну команду поспіль. Той з малюків, хто помилився, вибуває з гри. А найуважніший гравець заслуговує приз!

 

 


04.06.2018

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ЗАГАРТУВАННЯ ДІТЕЙ ВЛІТКУ

У будь-якому дитячому садочку насамперед дбають про те, щоб діти росли здоровими, веселими та бадьорими. Наш дошкільний навчальний заклад не є винятком.

Літо – найкраща пора, щоб розпочати рішучі дії задля зміцнення здоров'я дитини. Діти та дорослі повинні розуміти цінність власного життя та здоров'я.

Оздоровлення дітей в літній період – складова частина роботи дошкільного закладу зі зміцнення та збереження фізичного та психічного здоров'я дітей.

Літнє оздоровлення передбачає внесення змін у режим дня дітей, а саме:

 • Максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;
 • Відповідну вікові тривалість сну та інших видів відпочинку;
 • Достатню рухову активність.

Цієї чудової пори неможливо сидіти в чотирьох стінах. Дитина прагне повітря, сонця, прохолоди, води, що освіжає в спеку. Їй хочеться якомога більше гуляти серед чудової природи й активно рухатися – бігати, стрибати, лазити. Влітку, власне, і починається знайомство дітей із землею, повітрям і водою. Вся навчальна робота цієї благодатної пори року проводиться з хлопчиками та дівчатками надворі. Батьки можуть дозволяти дітям ранкові пробіжки босоніж по травичці та веселе обливання водою – найкращий початок дня.

Теплої пори року одяг дитини має бут легкий і зручний. Найліпше з натуральних тканин, бо синтетичні тканини можуть викликати подразнення шкіри і ,навіть, алергію. Панамка, кепка – обов'язковий атрибут літа. Найкраще мати головний убор з козирком, щоб сонце не сліпило очі.

Взуття має бути легке, в якому зручно бігати та стрибати. Найліпше – це сандалики, що мають упор для пальців і добре фіксуються на нозі ремінцем. Закриті туфлі на гумовій підошві, а тим паче кросівки з штучної шкіри, парять ноги, що для дитини дуже шкідливо (в неї, навіть, може розвинутися ревматизм). «Шльопки» легко спадають з ніг, а якщо маля дуже рухливе, можуть стати причиною вивиху.

Пам'ятайте: на сонці дитині спершу можна перебувати 5 хвилин (поступово тривалість перебування на сонці доводять до 15 хвилин). Найкраще малюкам засмагати у напівзатінку, що його створюють листя дерев та кущів.

Купатись з дитиною можна, коли температура води перевищить +20 С. Стежте, щоб дитя не переохололо.

Особлива увага в літній період приділяється і харчуванню дітей. Збагачується раціон дітей за рахунок свіжих овочів, фрукті, зелені.

Літній період особливо сприятливий для початку загартування дитячого організму, як у повсякденному житті, так і спеціально організованого (повітряні, сонячні ванни, водні процедури, дозований біг, ходіння босоніж тощо). Повітряні ванни приймаються при температурі повітря + 21 С до + 15 С до 30 хвилин влітку. Коли дуже тепло діти можуть бавитися весь день у самих трусиках та легеньких маєчках. Завдяки сонячним променям під шкірою відкладається вітамін «Д», що оберігає малюків від хвороб.

Водні процедури (обливання, купання) очищують шкіру від бруду, поліпшують кровообіг у судинах.

Повітря лісів, садів або міських парків насичене особливими речовинами – фітонцидами, що збагачують кров киснем.

Сонце, повітря, вода – то все надійні засоби, котрі, як-то кажуть : «завжди під рукою».

В процесі загартування ними підвищується стійкість дитячого організму до змін у навколишньому середовищі, тренується реакція на перепади температури.

Загартування поліпшує обмін речовин, благотворно позначається на роботі дихальної, серцево – судинної систем, підвищує м'язів тонус. Крім того, воно підвищує провідність у нервових клітинах, що, в свою чергу, сприяє поліпшенню умов для розвитку мислення.

Оздоровлений та загартований організм легше переносить фізичні і розумові навантаження.


01.06.2018

 

Шановні батьки!

 З 01.06.2018 року розпочалась літня оздоровча кампанія і триватиме вона по 31.08.2018 року.

    В педагогічному колективі проведена нарада з питань організації оздоровлення, позачерговий інструктаж  по дотриманню виконання інструкцій про охорону життя та здоров'я дітей.

Територія ДНЗ підготовлена до літнього оздоровлення:

v     завезено пісок,

v     пофарбовано обладнання,

v     завершено  ремонт тіньових навісів та ігрового обладнання.

   Виносні іграшки в достатній кількості: для ігор з водою (міні-басейни), з вітром, піском.

  Навчально-виховна робота в більшості буде проводитись на свіжому повітрі.

  Планується включення в щоденне меню соків, овочів, свіжих фруктів.


14.05.2018

УВАГА!

  «Про встановлення вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста» 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 35 Закону України (зі змінами від 24.12.2015 № 911-VІІІ) "Про дошкільну освіту",   постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2016 року №16 «Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження порядку встановлення  плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на виконання наказу управління освіти від 14.05.2018 № 162 «Про встановлення вартості харчування дітей у закладах  дошкільної освіти міста», з метою виконання натуральних норм харчування дітей у закладах дошкільної освіти на підставі рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 11.05.2018 № 204 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 12.01.2018 № 2  «Про встановлення вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста», 

Вік дитини

Вартість харчування одного дітодня

Плата за харчування дітей для батьків в розмірі до 60% від вартості харчування на один день

Оплата за рахунок міського бюджету

До 3-х років та дітей, які знаходяться на дієтичному харчуванні

         29,00 грн

        17,40 грн

           11,60 грн

3 роки і старше

        30,00 грн

       18,00 грн

          12,00 грн

 

 


Робота з обдарованими дітьми
Реформи, що відбуваються у системі освіти, визначають з - поміж важливих напрямків спрямованість на гуманістично - особистісно орієнтовані й розвивальні освітні технології, які зумовлюють зміни у ставленні до дітей дошкільного віку з неординарними здібностями. На базі д/з „Чайка" створено освітні умови, основною метою яких є виявлення, навчання та розвиток обдарованих і здібних дітей. Для ефективного функціонування активізуючого й розвивального комплексу дошкільного закладу інтегрована робота вихователів та фахівців, як психолог, музичний керівник, вихователь з естетики, фахівець з інформатики, викладач англійської мови, логопед, інструктор з фізвиховання, що значно розширює освітню сферу дошкільників та їх креативний потенціал. Діяльність педагогів д/з спрямована перш за все на максимальний прояв природних здібностей дітей з попереднім вивченням їх, на творчий розвиток і становлення особистості кожної дитини з урахуванням її бажань, інтересів і здібностей при збереженні права кожного на свій власний унікальний шлях розвитку. З педагогічним колективом постійно проводиться методичне навчання з проблеми розвитку здібностей і виявлення обдарованих дітей. Були проведені педагогічні ради, на яких розглядались питання : „Від творчого педагога - до творчості дитини", „Цілісний підхід до обдарованої дитини". На консультаціях, семінарах, семінарах - практикумах вивчались питання про розвиток творчості дітей д/в, художнє сприйняття дітей, та інші питання. В ДНЗ постійно ведеться пошук обдарованих дітей та збираються відповідні банки даних. На сьогоднішній день кількість обдарованих дітей в дошкільному закладі 10 чоловік. Це діти з різних вікових груп та різними здібностями. Нахили виявлення обдарованості дітей в ДНЗ проводяться за допомогою алгоритму психодіагностичного обстеження:

      -       спостереження;

-       анкетування дорослих - батьків, вихователів;

-       використання діагностичних методик, що оцінюють рівень розвитку пізнавальної активності та здібностей у сфері наочно - образного, логічного мислення та уяви під час індивідуального обстеження;

-       використання діагностичних методик, що оцінюють рівень розвитку розумових здібностей на математичному матеріалі;

Для поглибленої роботи з розвитку дітей і розкриття їхніх спеціальних і загальних здібностей педагогами нашого закладу були створені гуртки за допомогою яких діти отримали можливість більш ефективніше розкривати свій творчий потенціал. Це гуртки: з образотворчої діяльності „Чарівні пальчики"(Бондаренко Н.Г), „Малятко - здоров'ятко" (Долотова Л. В. Фізкультурний), „Англійська для дошкільнят" та „Комп'ютерна грамота" (Ковальова Т. А.), музично - театралізований гурток (Пльонкіна С. М.). Крім цього проводиться  індивідуальна робота з  обдарованими дітьми,  де використовуються різні вправи та завдання для індивідуальних вподобань дітей. Всю роботу з обдарованими дітьми практичний психолог Климчук Ю. С., методист Бондаренко Н. Г. розподілили за такими етапами:

-       діагностика та розподіл дітей за видами здібностей;

-       творча реалізація авторських програм і планів з їх подальшою корекцією;

-       підбір і адаптація педагогічних технологій методів і прийомів розвитку творчого потенціалу здібних дітей;

-       аналіз і узагальнення результатів роботи.

Багато дітей нашого закладу виявляють високий ступінь обдарованості не в одній сфері, а у декількох. Вихователі та психолог нашого закладу не тільки виявляють таку полі обдарованість, а й удосконалюють і розвивають її. Психорозвивальна робота психолога Климчук Ю. С. проводиться з обдарованими дітьми за такими напрямками:

-       розвиток інтелектуальних здібностей;

-       формування адекватного само сприймання;

-       допомога дітям адаптуватися до навколишнього світу;

-       засвоєння   конструктивних  форм   спілкування  з   однолітками  й дорослими;

-       допомога   батькам,   вихователям,   дітям   правильно   організувати навчальну діяльність.

Значну роль у процесі розвитку і навчання обдарованих дітей відіграють батьки. Тому важливо, щоб батьки стимулювали та активно впливали на хід розвитку , навчання і виховання обдарованих дітей. Для цього в дошкільному закладі проводяться такі форми роботи з батьками:

-       індивідуальні консультації психолога та вихователів;

-       „круглі столи", тренінги, лекції;

-       забезпечення батьків методичною літературою;

-       анкетування;

-       консультаційні пункти;

-       творчі виставки дітей.

   Кожна обдарована дитина своєрідна та унікальна. Тому не існує універсальних методів, що виявляють будь - яку обдарованість дитини. Висновки про обдарованість дитини можна робити тільки на підставі великої кількості здобутих результатів. При чому такі висновки не можуть бути остаточними.


09.02.2018


06.02.2018


 

УКРАЇНА

Управління освіти Первомайської міської ради

Миколаївської області

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 13 «Гвоздичка»

м. Первомайськ, вул. Фабрична, 26,тел. 3-35-39

 

Н А К А З

18.01.2018                                                                                                                                                                                                     № 24 а/г

 

Про встановлення вартості

харчування дітей у ДНЗ № 13

           

Відповідно до частини п’ятої статті 35 Закону України (зі змінами від 24.12.2015 № 911-VІІІ) "Про дошкільну освіту",   постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2016 року №16 «Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження порядку встановлення  плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 12.01.2018 №2 «Про встановлення вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста»,  на виконання наказу управління освіти від 18.01.2018 № 30 « Про встановлення вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти м. Первомайська»,  з метою виконання натуральних норм харчування дітей у ДНЗ № 13,

НАКАЗУЮ:

1.  Установити вартість харчування одного дітодня у  ДНЗ до 23-24,0 грн.

                                                                        Термін: з 01.02.2018

2. Установити плату за харчування дітей  ДНЗ для батьків або осіб, які їх замінюють, в розмірі  до 60 відсотків від вартості харчування на один день (за кожне відвідування): для дітей віком до 3-х років та дітей, які знаходяться на дієтичному харчуванні –  13 грн. 80 коп., 3 роки і старше – 14 грн. 40 коп.

Термін: з 01.02.2018

3. Звільнити від оплати за харчування на 100% дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей учасників війни, учасників бойових дій, ветеранів війни, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітей із малозабезпечених сімей, дітей бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверинітету на сході України

Термін: з 01.02.2018

4. Зменшити розмір оплати на 50% для багатодітних сімей, при наявності довідки управління  соціального захисту населення міської ради.

Термін: з 01.02.2018

5.  Зняти з контролю наказ від 18.01.2017 № 24 «Про встановлення розміру   батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ № 13» 

6.Вихователям ДНЗ:

6.1. Довести даний наказ до відома батьківської громади.

7.  Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою.

 

 

Директор ДНЗ                                   С.І.Жуматій


У нас найкращі в місті батьки!

МИ, КОЛЕКТИВ ДНЗ «ГВОЗДИЧКА» ЩИРО ДЯКУЄМО НАШИМ БАТЬКАМ, ВСІМ, ХТО ВИДІЛЯВ КОШТИ, ХТО ДОЛУЧИВСЯ ДО СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА, ЗАТИШКУ ТА КОМФОРТУ ДЛЯ МАЛЯТ.

 

ОСЬ ТАКЕ ВЕЛИКЕ ДЯКУЄМО!!!Правила перебування дітей в дошкільному навчальному закладі №13 «Гвоздичка»

У ДНЗ здійснюється дошкільна освіта дітей від 2 до 6 річного віку, відповідно до чинного законодавства.

ДНЗ працює з 7.00 до 19.00 щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів.

Ранковий прийом дітей у ДНЗ здійснюється з 7.00 до 8.30

 

До ДНЗ батьки приводять дитину:

·         здорову;

·         охайно одягнену, одяг має відповідати погодним умовам;

·         у зручному взутті. Змінне взуття (капці, черевики тощо) повинно щільно фіксуватися на нозі дитини та мати каблук заввишки 1 см з метою профілактики плоскостопості.

Прохання: маркуйте речі дитини (підписуйте або вишивайте її ініціали), запасні речі охайно складіть в мішечок з метою їх збереження у дитячій шафі.

Поважними причинами невідвідування дитиною ДНЗ є випадки, підкріплені відповідними документами:

·         хвороба дитини (медична довідка про стан здоров’я дитини перед поверненням у ДНЗ);

·         відпустка батьків (довідка з місця роботи батьків, медична довідка про стан здоров’я дитини перед поверненням у ДНЗ);

·         літнє оздоровлення: 1 червня – 31 серпня (медична довідка про стан здоров’я дитини перед поверненням у ДНЗ);

·         Дитину можна залишати вдома за сімейними обставинами без подальшого подання медичної довідки про стан її здоров’я не більше ніж 2 дні.

·         У будь – якому випадку невідвідування ДНЗ у перший день до 8.30 батькам необхідно повідомити вихователів про причину відсутності дитини та у подальшому періодично інформувати педагогів про стан здоров’я дитини, тел.: (05161)3-35-39

У ДНЗ батьками надаються медичні документи, якщо дитина відсутня у групі упродовж:

·         3-х днів та більше (медична довідка з карантинною відміткою);

·         місяця та більше (до довідки додається висновок про посів на яйце-глист).

До 10 числа поточного місяця батьки оплачують за харчування дитини у ДНЗ.

У ДНЗ здійснюється 3–х разове харчування дітей. Щоденно з меню можна ознайомитися на інформаційному стенді.

Для користування у ДНЗ батьки забезпечують дитину необхідними матеріалами та предметами:

·         речами індивідуальної гігієни (носовичок, гребінець тощо);

·         формою (чешки) для фізкультурних та музичних занять;

·         піжамою.

Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу може здійснюватись:

·         за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

·         на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

·         у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців (п.12 Положення про дошкільний навчальний заклад).

Батьки беруть активну участь у житті ДНЗ:

·         батьківськи збори, консультації, конференції;

·         свята, розваги, відкриті перегляди освітного процесу;

·         покращення матеріально-технічної бази ДНЗ та своєї вікової групи;

·         створення оптимальних умов у ДНЗ та дома для здійснення дошкільної освіти дитини.

Доречно попросити у вихователя особистий номер мобільного телефону для спілкування, вирішення хвилюючих Вас питань стосовно виховання дитини. При цьому, потрібно пам’ятати, що у вихователя напружена та складна робота. Дзвонити потрібно у години погоджені з вихователем. Якщо Вам дзвонить вихователь, терміново передзвоніть, оскільки інформація може бути дуже важливою.

 

Хто має право забирати дитину з дошкільного закладу?

Батьки, або особи, що за їх дорученням приводять дитину в дошкільний заклад, мають передати дитину вихователю, або тому працівникові ДНЗ, який приймає дітей в цей час. Неприпустимо відправляти дитину в дошкільний заклад саму, без супроводу дорослого. Увечері вихователь зобов'язаний передати дитину батькам або іншій особі, що прийшла за їх дорученням. Вихователь не має права віддавати дітей з дошкільного закладу

НЕПОВНОЛІТНІМ ДІТЯМ, БАТЬКАМ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ.

Оскільки відповідно до чинних нормативно - правових актів батьки мають право залучати до виховання дитини інших осіб, то за потреби інші особи можуть забирати дитину з дошкільного закладу. У цьому випадку мають написати на ім' я завідувача відповідну заяву з переліком осіб, яким довірено забирати дитину з дошкільного навчального закладу. На підставі цієї заяви керівник навчального закладу дає згоду на те, щоб, окрім батьків, дитину з ДНЗ забирали інші особи.

Чи мають право неповнолітні особи забирати своїх братів і сестер з дошкільного навчального закладу?

Відповідно до статті 150 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. №2947- ІІІ (із змінами, далі - (сімейний кодекс) батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Частиною 6 статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ (із змінами, далі - Закон № 2402) встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до Закону № 2402.

У частині 3 статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628- ІІІ (із змінами, далі - Закон № 2628) зазначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

Згідно з частиною 2 статті ІІ Закону № 2628, дошкільний навчальний заклад створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.

Тобто, вищезазначені норми встановлюють відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, та дошкільного навчального закладу за навчання дітей, збереження їх життя та здоров'я тощо.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини І статті 6 Сімейного кодексу, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Частина 2 статті 6 Сімейного кодексу визначає, що малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Відповідно до статті 32 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV (із змінами, далі - Цивільний кодекс) фізичні особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають неповну цивільну дієздатність.

 

Умови набуття та надання повної цивільної дієздатності визначаються статтями 34 та 35 Цивільного кодексу.
Інтерактивні книжки українською


 Для сучасних дітей, зокрема дошкільників, гаджет — звична річ для повсякденного використання. І як би не сперечалися між собою прихильники та противники ранньої комп'ютеризації дітей, їй усе-таки складно протистояти. Однак в учасників з подібних дискусій'явився шанс для досягнення своєрідного компромісу — завдяки інтерактивним книжкам для дітей.

 

Інтерактивні книжки — це шанс по-новому розкрити для дитини той чи той літературний твір. Чому б не скористатися ним, сповнивши дозвілля малечі цікавими, а то й чарівними моментами?! Пропонуємо добірку інтерактивних українських книжок для дітей. Серед них — як найпростіші, з невибагливою анімацією, так і створені за складнішими сучасними технологіями, як-от дополненной реальности.

 

«Забавлянки», Галина Малик

Першою україномовною інтерактивною книжкою для дітей в Україні вважають «Забавлянки» Галини Малик — збірку ігрових віршів для найменших читачів, що з'явилася у 2011 році. Інтерактивна Електронна версія «Забавлянок» дитині дає змогу бавитися самостійно з книжечкою: пересувати деталі, «оживляти» картинку, видобувати звуки, а ще — слухати. Ілюструвала книжку Вікторія Намозова.

 

«Мама поспішає додому»,Світлана Дорошева

Інтерактивну версію урбаністичної історії для дітей «Мама поспішає додому» Світлани Дорошевої розроблено в 2012 році. У цій книжці зібрано все, що цікавить дитину в сучасному місті. Вона дає змогу зрозуміти, що робить мама дорогою з роботи додому. Дракони, поліціанти, акули, пожежні машини — усе байдуже хоробрій матусі, яку чекає вдома улюблений син.

Оригінальна ігрова анімація, захопливий сюжет, барвисті ілюстрації та текст, начитаний професійними дикторами, неодмінно викличуть у дитини інтерес. Ця історія інтерактивна стане приємною розвагою для дітей віком від 3 до 12 років. Ілюструвала книжку Ольга Дегтярьова.

 

 

«Книжка-з'їжка», Ольга Черепанова та Катерина Галицька

Інтерактивна Чудова історія про те, як на свій шостий день народження Ліза отримала в подарунок справжнього набір посуду. І одразу ж вирішила почастувати своїх друзів — ляльку Поліну, Ведмедя та Зайця.

Це захоплива книжка-гра, у якій маленька Ліза вчиться господарювати на кухні. Завдяки книжці діти дізнаються, навіщо потрібні каганець та ополоник, як зварити кашу, скільки потрібно варити яйце тощо.

 

«Історії дракончика Оппі», Людмила Пшеницька

Інтерактивна книжка-гра «Історії дракончика Оппі» розрахована для дітей віком від трьох до семи років. У формі цікавої гри вона допоможе їм дізнатися, як печуть пиріжки, які є і фрукти ягоди, як працює ресторан тощо. Малеча зможе пройти лабіринт до хатинки Оппі, допомогти дракончику назбирати грушок, напекти смачних пиріжків із різними начинками, роздати пиріжки мешканцям міста, розфарбувати нового друга, скласти з пазл дракончиком.

 

Читаємо разом з дитиною!

 • Насамперед порозглядайте книжку. Для дошкільника читання — це передусім захоплива мандрівка ілюстраціями.

 • Проводьте аналогії з прочитаним, спробуйте разом із дитиною відшукати щось спільне між нею та персонажами.

 • Робіть прогнози. Запропонуйте вгадати дитині, що відбудеться далі в сюжеті книжки.

 • Активуйте бекграунд. Проговоріть, що дитина вже знає про описане у книжці.

 • Ставте запитання дитині, розвивайте її критичне мислення. Запропонуйте їй поміркувати над тими чи тими проблемами.

 • Поговоріть про ілюстрації. Використовуйте малюнки для гри, обговорення тієї чи тієї теми.

 • Візуалізуйте. Уявляйте те, про що читаєте, фантазуйте. Це головний інструмент