09.07.2018


 

 

УКРАЇНА

Управління освіти Первомайської міської ради

Миколаївської області

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 13 «Гвоздичка»

м. Первомайськ, вул. Фабрична, 26,тел. 3-35-39

 

                                                                                 Н А К А З

14.05.2018                                                                                                           № 45 а/г

 

Про встановлення вартості

харчування дітей у закладах

дошкільної освіти міста

           

               Відповідно до частини п’ятої статті 35 Закону України (зі змінами від 24.12.2015 № 911-VІІІ) "Про дошкільну освіту",   постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2016 року №16 «Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження порядку встановлення  плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на виконання наказу управління освіти від 14.05.2018 № 162 «Про встановлення вартості харчування дітей у закладах  дошкільної освіти міста», з метою виконання натуральних норм харчування дітей у закладах дошкільної освіти на підставі рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 11.05.2018 № 204 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 12.01.2018 № 2  «Про встановлення вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста»,

НАКАЗУЮ:

1.  Установити вартість харчування одного дітодня у  ДНЗ   до 29-30,0 грн.

                                                                        Термін: з 15.05.2018

2. Установити плату за харчування дітей для батьків або осіб, які їх замінюють, в розмірі  до 60 відсотків від вартості харчування на один день (за кожне відвідування): для дітей віком до 3-х років та дітей, які знаходяться на дієтичному харчуванні –  17 грн. 40 коп., 3 роки і старше – 18 грн. 00 коп.

Термін: з 15.05.2018

3.Вихователям ДНЗ:

3.1. Довести даний наказ до відома батьківської громади.

                                                                                            Термін: до 16.05.2018

4.  Зняти з контролю пункти 1,2 наказу від 18.01.2018 № 26 а/г «Про встановлення вартості харчування дітей у ДНЗ № 13 » як такі, що втратили чинність.

 

5.  Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою.

 

Директор ДНЗ                                   С.І.Жуматій

 

 

09.02.2018


УКРАЇНА

Управління освіти Первомайської міської ради

Миколаївської області

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 13 «Гвоздичка»

м. Первомайськ, вул. Комінтерна, 26,тел. 3-35-39

 

                                                                 НАКАЗ

10.01.2018                                                                                       № 05 а/г

Про стан організації

харчування дітей у 2017 році.

           Відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», спільних наказів Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах»,  ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Інструкції  з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 289/227, був проведений аналіз харчування дітей в закладі за 2017 рік.   

         Результати вивчення свідчать, що організація харчування дітей у ДНЗ  № 13 здійснюється відповідно до норм, затверджених Постановою КМ України від 22.11.2005 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах».

Протягом року  заклад відвідувало 105 вихованців, із низ 82 дитини у віці 3 роки та старше, та 23 дитини віком до 3 років.  Середня відвідуваність дітьми  за рік склала 97 дітей.

Плату за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі  для батьків або осіб, які їх замінюють було встановлено  в розмірі  до 60 відсотків від вартості харчування на один день (за кожне відвідування): для дітей віком до 3-х років та дітей, які знаходяться на дієтичному харчуванні –  12,60 грн, 3 роки і старше – 13,20 грн.

         Безкоштовним харчуванням за рахунок  бюджетних коштів на кінець року забезпечено 14  дітей  згідно з Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України від 21.11.2002 року.

 Слід зазначити, що продукти харчування, продовольча сировина надходить із супровідними документами, які свідчать про їх походження та безпечність. Якість продуктів у день надходження та якість готової їжі щодня перевіряється і оцінюється бракеражною комісією, про що свідчать записи у відповідних журналах. Набір продуктів за основними групами та видами, а також терміни реалізації дотримуються відповідно до діючих вимог.

З метою контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестрою медичною старшою Смачко О.Ю. ведеться журнал обліку виконання норм харчування, дотримання  яких здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень.

В середньому виконання натуральних норм  становила  за рік  60 %, проти 2017 року, який становив 65%  а саме:                                                                                                                                                                                   

                                          2016р                                           2017р

-         м’ясо                         – 55 %;                                           - 53%

-         риба  св.мор.            – 56 %;                                           - 55%

-         молоко                       56 %;                                           - 54%

-         масло вершкове        72 %;                                           - 67%

-         олія                           – 80%;                                             -77%

-         сир кисломолочний  – 72%;                                           -61%

-         яйце                            – 76%                                            -72%

-         сир твердий               – 88%                                           - 79%

-         цукор                         – 78%                                           - 77%

-         картопля                     – 84%                                          - 78%

-         овочі                             - 57%                                         - 51%

-         фрукти                        – 38%                                          - 32%

-         соки                              -  26%                                          -22%

                                       65%                                           60%

 

 

 

 У  ДНЗ  організоване триразове харчування. Їжа видається дітям у суворо визначений час згідно з графіком.  Примірне двотижневе меню, складене на осінньо - зимовий та весняно - літній періоди року з урахуванням забезпечення сезонними продуктами. погоджене з територіальною установою державної санітарно-епідемічної служби, меню-розкладка щодня підписується директором ДНЗ. Кухарі дотримуються технології приготування їжі відповідно до технологічних карт. У разі відсутності основних продуктів харчування використовувалися продукти-замінники. Порушень у технології приготування страв за минулий рік не виявлено. Добір чи відбір продуктів проводився своєчасно, відповідно до кількості дітей закладу. Необхідна заміна продуктів у разі виникнення  проводилась згідно із нормативною таблицею. Добові проби відбираються  у присутності медсестри та зберігаються  протягом доби.

Під час літньо-оздоровчого періоду в закладі забезпечувався додатковий прийом їжі – фрукти, соки. В осінньо-зимовий період до першого блюда додається часник, цибуля, проводиться щоденна  С-вітамінізація  третього блюда. 

       Матеріально-технічний  стан харчоблоку  ДНЗ задовільний. Протягом 2017 року  проведено заміну полового покриття ( кахель), перевірено стан електрообладнання. Але потребує заміни ванни і раковин для миття посуду.

        В закладі створені умови для зберігання продуктів та продовольчої сировини: підвальне приміщення для овочів у належному стані, у коморі завідувача господарства дотримані санітарні норми  і правила товарного сусідства продовольчих товарів, температурний режим.

       Контроль за якістю харчування здійснювався технологами управління освіти. За висновками актів грубих порушень у роботі працівників, які беруть участь в організації харчування не виявлено. Питання організації харчування у дошкільному закладі заслуховується на загальних батьківських зборах, виробничих нарадах закладу, щомісячно подаються звіти про виконання норм харчування у відповідні служби, висвітлюються в батьківських куточках (щоденне меню, консультації для батьків).

Організація харчування в групах знаходиться на належному рівні. Посуд якісно обробляється після прийому їжі, знаходиться в достатній кількості. Відповідає санітарно – гігієнічним вимогам. Педагогами приділяється належна увага вихованню у дітей культурно-гігієнічних навичок. З родинами вихованців проводиться санітарно-просвітницька робота з питань профілактики харчових отруєнь.

Разом з тим, залишаються невирішеними такі питання:

-  поступова заміна застарілого устаткування харчоблоку.

Отже, організація харчування дітей ДНЗ у 2017 році вважається задовільною. Зважаючи на вище викладене, з метою забезпечення якісного, раціонального харчування в ДНЗ у 2018 році,

Н А К А З У Ю :

1.Призначити відповідальних осіб за стан організації харчування:

1.1. За зняття добових проб – сестру медичну старшу Смачко Оксану Юріївну

1.2. За приймання, збереження і видачу продуктів – завідувача господарством – Готку Катерину Олексіївну.

1.3. За продукти харчуванн, які знаходяться на харчоблоці – кухарів Водопянову Валентину Олександрівну та Рішко Марину Володимирівну.

1.4. За санітарно – гігієнічний стан приміщення харчоблоку – підсобного робітника – Куцу Зою Василівну.

2. Сестрі медичній старшій Смачко Оксані Юріївні:

2.1. Здійснювати контроль за санітарно – гігієнічним станом харчоблоку, умовами зберігання і реалізації продуктів, якістю готових страв.                                                                    Термін: постійно.

2.2. Координувати  свою діяльність  із відповідальною особою за стан забезпечення закладу продуктами харчування – завгоспом Готкою К.О.                                                                                           Термін: постійно

2.3.          Своєчасно проводити бракераж сирої та готової продукції, вести відповідну документацію по харчуванню згідно номенклатури справ.                                                                        Термін: постійно.

2.4.         Розробляти  щоденне меню згідно технологічних карток страв з урахуванням технології приготування страв, норм харчування, наявності продуктів та строків їх використання.                                                                                                                 Термін: постійно

2.5.          Проводити контроль готових страв, підраховувати натуральні норми основних продуктів.                                                                                                           Термін: щоденно.

2.6. Дозволяти видачу готових страв після зняття проби та запису в журналі     «Бракераж готової продукції»                        

                                                                                      Термін: постійно.

2.7. Вести документацію щодо харчування дітей.

                                                                                              Термін: постійно.

2.8. Проводити санітарно – просвітницьку роботу серед працівників та батьків щодо раціонального харчування , здійснювати наступність у харчуванні дітей у дошкільному навчальному закладі й сім’ї.                                                                                                    Термін: згідно плану.

2.9. Контролювати дотримання правил особистої гігієни персоналом, наявність гнійничкових захворювань, відмічати у журналі здоров’я працівників харчоблоку, своєчасне проходження медогляду.                                                                                                     Термін: постійно.

3.  Завідувачу господарством Готці Катерині Олексіївні:

3.1. Забезпечувати постачання харчоблоку доброякісними продуктами харчування і їх правильне зберігання.                         Термін: постійно.

3.2. Приймати продукти тільки при наявності сертифіката якості або посвідчення про якість продуктів.                               Термін: постійно.

3.3. Зберігати сертифікати та посвідчення про якість продукту.

Термін: постійно.

         3.4. Підтримувати санітарний стан складських приміщень.

Термін: постійно.

3.5. Витримувати вимоги до приймання умов і терміну зберігання харчових продуктів, правил їх доставки.                        Термін: постійно.

3.6. Вести облік отримання і видачі продуктів у журналах.

                                                                                              Термін: постійно.

3.7. Брати участь у складанні меню.                         Термін: постійно.

3.8. Стежити за справністю вагових приладів та своєчасною їх перевіркою, наявністю мірної тари, роботою холодильного обладнання. вентиляції.                                                                      Термін: постійно.

4.Кухарям Водопяновій Валентині Олександрівні та Рішко Марині Володимирівні:

         4.1.Відповідати за закладку та вихід страв.             Термін: постійно.

4.2. Відповідати за якість та своєчасність приготування страв, дотримання технології.                                                Термін: постійно.

4.3. Зберігати добові проби страв у розмірі порції до роздачі їжі дітям у холодильнику.                                                            Термін: постійно.

4.4. Нести персональну відповідальність за дотримання протиепідемічних заходів                                                  Термін: постійно.

4.5.Щоденно відмічати в журналі  здоров’я відомості про стан особистого здоров’я                                                           Термін: постійно.

5. Помічникам вихователів:

         5.1. Роздавати їжу відповідно до норм.                     Термін: постійно.

5.2. Дотримуватись правил сервіровки столу відповідно до меню.                                                                                                   Термін: постійно.

5.3. Підтримувати санітарно – гігієнічний стан буфетних груп. 

                            Термін: постійно.

6.Вихователям:

5.1.Систематично працювати над формуванням КГН дітей

         Термін: постійно

5.2. Висвітлювати питання харчування малюків під час проведення батьківських зборів, індивідуальних консультацій, заповнювати в батьківських куточках стенд «Меню».                                                                                                                                        Термін: постійно.

7. У разі несвоєчасного проходження медогляду персонал до роботи не допускається.                                                                  Термін: постійно.

8. Клопотати перед батьківською радою щодо ремонтних робіт в літній період на харчоблоці та заміни ванни та раковин..

9. Вважати таким, що втратив чинність наказ по ДНЗ ясла – садку № 13 «Гвоздичка»   від 10.01.2017 р. № 06 «Про наслідки тематичної перевірки з організації харчування дітей у дошкільному навчальному  закладі  » та зняти з контролю.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор :                                          С.І.Жуматій

 

 

 

УКРАЇНА

Управління освіти Первомайської міської ради

Миколаївської області

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 13 «Гвоздичка»

м. Первомайськ, вул. Фабрична, 26,тел. 3-35-39

 

Н А К А З

18.01.2018                                                                                                                                                                                                № 26 а/г

 

Про встановлення вартості

харчування дітей у ДНЗ № 13

        

Відповідно до частини п’ятої статті 35 Закону України (зі змінами від 24.12.2015 № 911-VІІІ) "Про дошкільну освіту",   постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2016 року №16 «Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження порядку встановлення  плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 12.01.2018 №2 «Про встановлення вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста»,  на виконання наказу управління освіти від 18.01.2018 № 30 « Про встановлення вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти м. Первомайська»,  з метою виконання натуральних норм харчування дітей у ДНЗ № 13,

НАКАЗУЮ:

1.  Установити вартість харчування одного дітодня у  ДНЗ до 23-24,0 грн.

                                                                        Термін: з 01.02.2018

 

2. Установити плату за харчування дітей  ДНЗ для батьків або осіб, які їх замінюють, в розмірі  до 60 відсотків від вартості харчування на один день (за кожне відвідування): для дітей віком до 3-х років та дітей, які знаходяться на дієтичному харчуванні –  13 грн. 80 коп., 3 роки і старше – 14 грн. 40 коп.

Термін: з 01.02.2018

 

3. Звільнити від оплати за харчування на 100% дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей учасників війни, учасників бойових дій, ветеранів війни, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітей із малозабезпечених сімей, дітей бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверинітету на сході України

Термін: з 01.02.2018

4. Зменшити розмір оплати на 50% для багатодітних сімей, при наявності довідки управління  соціального захисту населення міської ради.

Термін: з 01.02.2018

5.  Зняти з контролю наказ від 18.01.2017 № 24 «Про встановлення розміру   батьківської плати за харчування дітей у ДНЗ № 13».

6.Вихователям ДНЗ:

6.1. Довести даний наказ до відома батьківської громади.

7.  Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою.

 

Директор ДНЗ                                   С.І.Жуматій

 

 

 

 

 

 


                                                                   

 

УКРАЇНА

Управління освіти Первомайської міської ради

Миколаївської області

Дошкільний навчальний заклад  ясла – садок № 13 «Гвоздичка»

м. Первомайськ, вул. Комінтерна 26, тел. 3-35-39

 

НАКАЗ

 

18.01 .2017                                                                                                                                                 № 24 а/г

 

Про встановлення розміру батьківської

плати за харчування дітей у дошкільному

навчальному закладі № 13 « Гвоздичка»

           

           Відповідно до частини п’ятої статті 35 Закону України (зі змінами від 24.12.2015 № 911-VІІІ) "Про дошкільну освіту",  постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження порядку встановлення  плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 13.01.2017 №12 «Про встановлення розміру батьківської плати у комунальних дошкільних навчальних закладах міста», на виконання наказу управління освіти від 18.01.2017 року « Про встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста »,

НАКАЗУЮ:

 

1.       Установити плату за харчування дітей для батьків або осіб, які їх замінюють, в розмірі  до 60 відсотків від вартості харчування на один день (за кожне відвідування): для дітей віком до 3-х років та дітей, які знаходяться на дієтичному харчуванні –  12 грн.60 коп., 3 роки і старше – 13 грн. 20 коп.

Термін: з 01.02.2017

2.       Звільнити від оплати за харчування на 100% дітей - сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, дітей учасників війни, учасників бойових дій, ветеранів війни, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітей із малозабезпечених сімей, дітей бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверинітету на сході України.

Термін: з 01.02.2017

4. Зменшити розмір плати на 50% для багатодітних сімей, при наявності довідки управління  соціального захисту.

Термін: з 01.02.2017

5. Наказ від 28.01.2016 № 6 «Про встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі № 13 « Гвоздичка» визнати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач ДНЗ                                   С.І.Жуматій

 

 

  

УКРАЇНА

Управління освіти Первомайської міської ради

Миколаївської області

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 13 «Гвоздичка»

м. Первомайськ, вул. Комінтерна, 26,тел. 3-35-39

 

                                                                                                                                          НАКАЗ

10.01.2017                                                                                                                                                                                           № 06 а/г

Про стан організації

харчування дітей у 2016 році.

           Відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», спільних наказів Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах»,  ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Інструкції  з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року № 289/227, був проведений аналіз харчування дітей в закладі за 2016 рік.   

         Результати вивчення свідчать, що організація харчування дітей у ДНЗ  № 13 здійснюється відповідно до норм, затверджених Постановою КМ України від 22.11.2005 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах».

Протягом року  заклад відвідувало 105 вихованців, із низ 73 дітей у віці 3 роки та старше, та 32 дітей віком до 3 років.  Середня відвідуваність дітьми  за рік склала 86 дітей.

Плату за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі  для батьків або осіб, які їх замінюють було встановлено  в розмірі  до 60 відсотків від вартості харчування на один день (за кожне відвідування): для дітей віком до 3-х років та дітей, які знаходяться на дієтичному харчуванні –  10,80 грн, 3 роки і старше – 11,40 грн.

         Безкоштовним харчуванням за рахунок  бюджетних коштів на кінець року забезпечено 10  дітей  згідно з Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України від 21.11.2002 року.

 Слід зазначити, що продукти харчування, продовольча сировина надходить із супровідними документами, які свідчать про їх походження та безпечність. Якість продуктів у день надходження та якість готової їжі щодня перевіряється і оцінюється бракеражною комісією, про що свідчать записи у відповідних журналах. Набір продуктів за основними групами та видами, а також терміни реалізації дотримуються відповідно до діючих вимог.

З метою контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестрою медичною старшою Смачко О.Ю. ведеться журнал обліку виконання норм харчування, дотримання  яких здійснюється у межах відповідних бюджетних призначень.

В середньому виконання натуральних норм  становила  за рік  65 %, проти 2015 року, який становив 66%  а саме:                                                                                                                                                                                   

                                          2015р                                           2016р

-         м’ясо                         – 58 %;                                           - 53%

-         риба  св.мор.            – 52 %;                                           - 50%

-         молоко                      – 76 %;                                           - 53%

-         масло вершкове       – 67 %;                                           - 62%

-         олія                           – 74%;                                             -70%

-         сир кисломолочний  – 67%;                                           -72%

-         сметана                      – 58%                                            -50%

-         яйце                            – 71%                                         -76%

-         сир твердий               – 86%                                           - 88%

-         цукор                         – 74%                                           - 72%

-         крупи, макар. вир.    – 91%                                           - 102%

-         картопля                     – 85%                                          - 84%

-         овочі                             - 58%                                         - 57%

-         фрукти                        – 22%                                          - 34%

-         сухофрукти                -  45%                                          -47%

                                       66%                                           65%

 

 

 

 У  ДНЗ  організоване триразове харчування. Їжа видається дітям у суворо визначений час згідно з графіком.  Примірне двотижневе меню, складене на осінньо - зимовий та весняно - літній періоди року з урахуванням забезпечення сезонними продуктами. погоджене з територіальною установою державної санітарно-епідемічної служби, меню-розкладка щодня підписується завідувачем ДНЗ. Кухарі дотримуються технології приготування їжі відповідно до технологічних карт. У разі відсутності основних продуктів харчування використовувалися продукти-замінники. Порушень у технології приготування страв за минулий рік не виявлено. Добір чи відбір продуктів проводився своєчасно, відповідно до кількості дітей закладу. Необхідна заміна продуктів у разі виникнення  проводилась згідно із нормативною таблицею. Добові проби відбираються  у присутності медсестри та зберігаються  протягом доби.

Під час літньо-оздоровчого періоду в закладі забезпечувався додатковий прийом їжі – фрукти, соки. В осінньо-зимовий період до першого блюда додається часник, цибуля, проводиться щоденна  С-вітамінізація  третього блюда. 

       Матеріально-технічний  стан харчоблоку  ДНЗ задовільний. Протягом 2016 року  проведено косметичний  ремонт, перевірено стан електрообладнання та проведена  його часткова заміна (придбано два холодильника та електроплиту) . Але, через пошкодження емалі 20% посуду, ванни і раковин для миття посуду потребує заміни. Також потербує заміни підлога на харчоблоці.

       В закладі створені умови для зберігання продуктів та продовольчої сировини: підвальне приміщення для овочів у належному стані, у коморі завідувача господарства дотримані санітарні норми  і правила товарного сусідства продовольчих товарів, температурний режим.

       Контроль та державний нагляд за якістю харчування здійснювався СЕС та технологами управління освіти. За висновками актів грубих порушень у роботі працівників, які беруть участь в організації харчування не виявлено. Питання організації харчування у дошкільному закладі заслуховується на загальних батьківських зборах, виробничих нарадах закладу, щомісячно подаються звіти про виконання норм харчування у відповідні служби, висвітлюються в батьківських куточках (щоденне меню, консультації для батьків).

Організація харчування в групах знаходиться на належному рівні. Посуд якісно обробляється після прийому їжі, знаходиться в достатній кількості. Відповідає санітарно – гігієнічним вимогам. Педагогами приділяється належна увага вихованню у дітей культурно-гігієнічних навичок. З родинами вихованців проводиться санітарно-просвітницька робота з питань профілактики харчових отруєнь.

Разом з тим, залишаються невирішеними такі питання:

-  поступова заміна застарілого устаткування харчоблоку,

-  поновлення спецодягу працівників харчоблоку.

Отже, організація харчування дітей ДНЗ у 2016 році вважається задовільною. Зважаючи на вище викладене, з метою забезпечення якісного, раціонального харчування в ДНЗ у 2016 році,

Н А К А З У Ю :

1.Призначити відповідальних осіб за стан організації харчування:

1.1. За зняття добових проб – сестру медичну старшу Смачко Оксану Юріївну

1.2. За приймання, збереження і видачу продуктів – завідувача господарством – Готку Катерину Олексіївну.

1.3. За продукти харчуванн, які знаходяться на харчоблоці – кухарів Водопянову Валентину Олександрівну та Кшапко Олену Олександрівну.

1.4. За санітарно – гігієнічний стан приміщення харчоблоку – підсобного робітника – Куцу Зою Василівну

2. Сестрі медичній старшій Смачко Оксані Юріївні:

2.1. Здійснювати контроль за санітарно – гігієнічним станом харчоблоку, умовами зберігання і реалізації продуктів, якістю готових страв.                                                                        Термін: постійно.

2.2. Координувати  свою діяльність  із відповідальною особою за стан забезпечення закладу продуктами харчування – завгоспом Готкою К.О.                                                                                       Термін: постійно

2.3.          Своєчасно проводити бракераж сирої та готової продукції, вести відповідну документацію по харчуванню згідно номенклатури справ.                                                                Термін: постійно.

2.4.         Розробляти  щоденне меню згідно технологічних карток страв з урахуванням технології приготування страв, норм харчування, наявності продуктів та строків їх використання.                                                                                                                    Термін: постійно

2.5.          Проводити контроль готових страв, підраховувати натуральні норми основних продуктів.                                                                                                           Термін: щоденно.

2.6. Дозволяти видачу готових страв після зняття проби та запису в журналі     «Бракераж готової продукції»                        

                                                                                      Термін: постійно.

2.7. Вести документацію щодо харчування дітей.

                                                                                              Термін: постійно.

2.8. Проводити санітарно – просвітницьку роботу серед працівників та батьків щодо раціонального харчування , здійснювати наступність у харчуванні дітей у дошкільному навчальному закладі й сім’ї.                                                                                                   Термін: згідно плану.

2.9. Контролювати дотримання правил особистої гігієни персоналом, наявність гнійничкових захворювань, відмічати у журналі здоров’я працівників харчоблоку, своєчасне проходження медогляду.                                                                                                   Термін: постійно.

3.  Завідувачу господарством Готці Катерині Олексіївні:

3.1. Забезпечувати постачання харчоблоку доброякісними продуктами харчування і їх правильне зберігання.                     Термін: постійно.

3.2. Приймати продукти тільки при наявності сертифіката якості або посвідчення про якість продуктів.                                      Термін: постійно.

3.3. Зберігати сертифікати та посвідчення про якість продукту.

Термін: постійно.

         3.4. Підтримувати санітарний стан складських приміщень.

Термін: постійно.

3.5. Витримувати вимоги до приймання умов і терміну зберігання харчових продуктів, правил їх доставки.                        Термін: постійно.

3.6. Вести облік отримання і видачі продуктів у журналах.

                                                                                              Термін: постійно.

3.7. Брати участь у складанні меню.                         Термін: постійно.

3.8. Стежити за справністю вагових приладів та своєчасною їх перевіркою, наявністю мірної тари, роботою холодильного обладнання. вентиляції.                                                                      Термін: постійно.

4.Кухарям Водопяновій Валентині Олександрівні та Кшапко Олені Олександрівні:

         4.1.Відповідати за закладку та вихід страв.             Термін: постійно.

4.2. Відповідати за якість та своєчасність приготування страв, дотримання технології.                                                Термін: постійно.

4.3. Зберігати добові проби страв у розмірі порції до роздачі їжі дітям у холодильнику.                                                            Термін: постійно.

4.4. Нести персональну відповідальність за дотримання протиепідемічних заходів                                             Термін: постійно.

4.5.Щоденно відмічати в журналі  здоров’я відомості про стан особистого здоров’я                                                     Термін: постійно.

5. Помічникам вихователів:

         5.1. Роздавати їжу відповідно до норм.                     Термін: постійно.

5.2. Дотримуватись правил сервіровки столу відповідно до меню.                                                                                                   Термін: постійно.

5.3. Підтримувати санітарно – гігієнічний стан буфетних груп. 

                            Термін: постійно.

 

6.Вихователям:

5.1.Систематично працювати над формуванням КГН дітей

         Термін: постійно

5.2. Висвітлювати питання харчування малюків під час проведення батьківських зборів, індивідуальних консультацій, заповнювати в батьківських куточках стенд «Меню».                                                                                                                                       Термін: постійно.

7. У разі несвоєчасного проходження медогляду персонал до роботи не допускається.                                                                  Термін: постійно.

8. Клопотати перед батьківською радою щодо ремонтних робіт в літній період на харчоблоці.

9. Вважати таким, що втратив чинність наказ по ДНЗ ясла – садку № 13 «Гвоздичка»   від 29.01.2016 р. № 22 «Про наслідки тематичної перевірки

 з організації харчування дітей у дошкільному навчальному  закладі  » та зняти з контролю.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач:                                           С.І.Жуматій


 

Забезпечення дітей харчуванням

в дошкільному закладі здійснюється відповідно до:

    Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 35)

    Положення про дошкільний навчальний заклад 

 

     Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» 

 

 

Основними принципами організації харчування дітей в дошкільному закладі є:

- суворе дотримання принципів часу та інтервалів між годуваннями, 
- правильний кількісний і якісний розподіл їжі на окремі прийоми, 
- дотримання умов прийому їжі та правил поведінки дитини під час прийому їжі. 
- адекватна енергетична цінність раціонів відповідно до енерговитрат дітей; 
-збалансованість та максимальна різноманітність раціону; 
- адекватна технологічна та кулінарна обробка продуктів та страв, що забезпечує їхні смакові якості та збереження вихідної харчової цінності;
-врахування індивідуальних особливостей дітей (у тому числі того, що дехто з них не переносить окремих продуктів та страв); 
-забезпечення санітарно-гігієнічних норм, у тому числі дотримання всіх санітарних вимог до стану харчоблоку, продуктів харчування, їх транспортування, зберігання, приготування та роздачі страв. 

             В дошкільному навчальному закладі забезпечено збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку з дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ України спільно з МОН України за погодженням з Міністерством фінансів України.

           Контроль за організацією та якістю харчування в закладі, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів здійснюється старшою медичною сестрою, завідувачкою  дошкільного навчального закладу.

            В закладі встановлено триразове збалансоване харчування, в літній оздоровчий період вводиться додатковий сніданок, під час якого діти споживають соки, фрукти. 

            Батьки вносять плату за харчування дітей у розмірі, що не перевищує 50% вартості харчування на день, відповідно до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667.

             Продукти харчування та продовольча сировина доставляються в ДНЗ спеціалізованим транспортом щоденно, товарна сумісність витримується. Приймання продуктів в ДНЗ здійснює головний кухар із залученням чергової старшої медсестри. Під час приймання проводиться оцінювання продуктів та сировини за зовнішнім виглядом, запахом, смаком, кольором, консистенцією. Приймання продуктів без супроводжуючих документів, що підтверджують походження, безпечність, якість (ґатунок, категорію, дату виготовлення, термін реалізації, умови зберігання), відповідність стандартам, не допускається.  

            Для зберігання продуктів в закладі є всі умови: побутовий холодильник, комора. В холодильнику  наявний термометр для контролю температурного режиму. Холодильник миється  та розморожується відповідно по мірі забруднення та невідповідності температурному режиму. 

            Усі продукти харчування зберігаються згідно з прийнятою класифікацією, щодо умов зберігання та товарного сусідства: сухі, хліб, м’ясні, рибні, молочні, гастрономічні, овочі. Терміни реалізації продуктів дотримуються. Всі продукти доброякісні, мають сертифікат якості. Щодня  приміщення харчоблоку прибирається з використанням миючих засобів. Відповідно до графіку прибирань, затвердженого завідувачем ДНЗ, один раз в місяць проводиться генеральне прибирання приміщення з використанням миючих та дезінфікуючих засобів.

          Під час приготування страв дотримується потоковість виробничого процесу. Обробка сирих та готових продуктів проводиться окремо,  з використанням інвентарю  відповідного маркування.

          Для організації питного режиму з харчоблоку (за потребою) видається кип'ячена охолоджена вода в чайники відповідного маркування.  Закладка продуктів проводиться старшим кухарем у присутності старшої медсестри. При закладці враховується фактична кількість дітей, про що робиться відмітка у меню - вимозі. У разі, якщо до ДНЗ не прийшло 4 і більше дітей, продукти довгострокового зберігання (цукор, олія, цукерки, печиво), які були виписані на обід і вечерю , кухар повертає до комори, а продукти з обмеженим терміном придатності до споживання (молоко, м’ясо, риба, сметана, масло вершкове тощо) розподіляється на присутніх в закладі дітей. Якщо прийшло 4 і більше дітей від кількості дітей, на яких було розраховано меню, то для них додатково виписуються продукти, оформлюється накладна, вноситься запис в меню – розкладку за підписом медсестри, шеф-кухаря , завідувача ДНЗ. Денне меню завіряється завідувачем та старшою медсестрою.               

           У куточку кухаря на харчоблоці та у батьківських куточках у вікових групах наявні таблиці із зазначенням нормативного об’єму порцій, що отримують діти кожної вікової групи. Фактичний вихід страв контролює медсестра під час зняття проби, результати вносяться в Журнал бракеражу готової продукції.

          «С» вітамінізація проводиться аскорбіновою кислотою з розрахунку 0,035 гр. на одну дитину раннього віку та 0,04 гр. на одну дитину дошкільного віку. Вітамінізуються  ІІ готові страви за 15 хвилин до видачі їжі. Вітамінізацію проводить медсестра з відмічанням у Журналі «С» вітамінізації.

           Видавання їжі з харчоблоку проводиться згідно до графіку видачі, після бракеражу, зняття проби та отримання дозволу від старшої медичної сестри.  Їжа з харчоблоку видається у відповідну промарковану, зважену тару з кришками. Кількість, вага їжі що видається визначається шляхом безпосередньої лічби або зважування на терезах. Кухарями проводиться відбір добових проб страв раціону, а також їх зберігання, стерилізація тари для проб. Проби відбираються у стерильні банки з кришками.

           Годування дітей у вікових групах проводиться у відповідності до  санітарно - гігієнічних вимог. 

           Велика увага з боку працівників ДНЗ  приділяється вихованню культурно – гігієнічних навичок у дітей  під час вживання їжі. За кожною дитиною у групі закріплено постійне місце за столом, розмір столів та стільців відповідають зросту дитини. Перед кожним прийомом їжі стіл сервірують згідно з меню.

           Контроль за організацією харчування у дошкільному закладі здійснюється  завідувачем та старшою  медичною сестрою, які постійно тримають в полі зору наступні питання:

- оцінка якості продуктів та сировини, що надходять в ДНЗ, їх відповідність супроводжуючим документам, кількість та вагова відповідність; 

- наявність сертифікату якості;

- контрольне встановлення відсотку відходів; 

- складання актів бракеражу при невідповідності якості, ваги, відсотку відходів;

- відповідність виходу готових страв меню – вимозі;

- відповідність ваги та кількості страв раціону, що отримані помічником вихователя;

- встановлення ваги та відповідності дитячої порції;

- встановлення відсотку відходів їжі на вікових групах;

-  внесення записів у Журнал контролю за харчуванням.

           Питання організації харчування в дошкільному закладі аналізуються, узагальнюються наказом завідувача та розглядаються на педагогічних радах, виробничих нарадах, загальних зборах, батьківських конференціях.

            Основними показниками якості та ефективності організації харчування в дошкільному закладі  є добре самопочуття дітей, відсутність шлунково – кишкових захворювань, позитивні показники антропометричних вимірів дітей, позитивні показники лабораторного контролю за якістю харчування.