05.04.2018

Розвиток сенсорних еталонів дошкільників

  Однією з основних проблем сьогодення є створення умов своєчасного повноціного фізичного , психічного й духовного розвитку кожної дитини, формування її життєвих компетентностей. 

  У зв'язку із цим одне з головних завдань педагога в тому, щоб створити умови для самостійного розвитку дитини, прояву її осоистісного потенціалу.

 Сенсорний розвиток дитини - це розвиток її відчутів і сприймань, формування уявлень про зовнішні властивості предметів: їх форму , колір,розмір, положення у просторі тощо. Він становить фундамент її розмиумового розвитку.

  Саме цьому педагогами  нашого закладу організований круглий стіл на тему : "Розвиток сенсорних етелонів дошкільників". Сьогодні вихователі мали змогу закріпити та поповнити знання з даної теми.


29.03.2018

Педагогічна хвиля

  Час дошкільного дитинства є сприятливим періодом для формування і розвитку основоположних навичок і вмінь. Провідною діяльністю дитини-дошкільника є ігрова. Розвиток основних психічних процесів - пам'яті, уваги, мислення, уяви - також відбувається активно в період дошкільного віку. При переході з дитячого саду в шкільне установа в організмі і психології дитини відбувається перебудова. Перехід від гри до навчальної діяльності пов'язаний з виникненням деяких труднощів у сприйнятті дитиною самого процесу навчання. Наступність у роботі дитячого садка і школи передбачає створення особливого, цілісного освітнього середовища між цими ланками безперервної освіти в єдиній системі. Головна мета, переслідувана навчальними закладами при організації такого єдиного освітнього середовища, - це обгрунтована вироблення єдиного підходу до навчання і виховання.

  Сьогодні вихованці старших груп мали змогу запевнити гостей зі школи . що  вже готові  отримувати начання у школі.

 


23.03.2018

Круглий стіл 

  Народження обдарованої дитини  визначається спадковістю, а її розвиток - навчанням і вихованням.

 Завдання педагога - створювати умови, за яких схильність дітей  до нового, нестандартного, їхнє бажання самостійно вирішувати поставлені завдання можуть набути розвитку, а завдання батьків продовжувати роботу педагога вдома.

  Саме ці питання розглядались сьогодні під час круглого столу на тему: "Робота з батьками обдарованих дітей в умовах дошкільного начального закладу". Вихователі та батьки мали змогу поділитись свєю думкою стосовно даної теми.

 


15.03.2018

Семінар-практикум на тему

"Робота з обдарованими дітьми"

 Вчені схиляються до думки, що здібності і характер людини не дані від народження, а формуються у відповідний період життя. все залежить від стимуляції розвитку мозку у вирішальні роки життя дитини. Головне - розвинути в дитини її необмежені потенційні здібності, щоб у її житті стало більше радості.

  В розвитку дитини освіта і середовище відіграють більшу роль, ніж спадковість. Питання в тому, яке середовище і освіта найкращі. Саме завдяки навколишньому середовищу, діти, такі схожі при народженні, виростають з різними здібностями і характерами.

  Часто від того, наскільки швидко дорослий помітить і відреагує на інтнреси дитини, залежить чи збережеться він , чи ні. розвинеться чи швидко згасне.

  Саме  за цими питаннями пройшов , в нашому закладі семінар_практикум "Робота з обдарованими дітьми".


01.03.2018

Ділова гра з педагогами

"Хочеш бути здоровим - будь ним!"

  Фізичний розвиток головний чинник формування здорової та активної дитини. Саме тому педагогами нашого садочку була проведена ділова гра з данної теми.

  Під час гри педагоги поглибили знання про основні засоби та умови фізичного виховання дітей у ДНЗ , які в поєднанні з гуманізацією навчально-виховного процесу, створенням належного  розвивального (предметно-ігрового й соціального) середовища сприятимуть підготовці дитини до змін швидкоплиного світу, її адаптації до мінливих умов життя..


22.02.2018

Педагогічна рада №3

Тема: Формування музичної компетентності дітей дошкільного віку, як складової соціально-морального розвитку.

 

Під час педагогічної ради були наведені підсумки за тематичним вивченням з музичного виховання.

 

Також приділили увагу педагогам що атестуються. Саме вони поділились власними напрацюваннями за міжатестаційний період.


09.02.2018

Семінар-практикум : "Виховуємо музикою"

“Без музики важко переконати людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою емоційної, естетичної, моральної культури”

В.Сухомлинський

 Сьогодні в нашому закладі був проведений семінар-практикум "Виховуємо музикою". Виховання творчої та всебічнорозвиненої особистості є пріорітетним завданням наших педагогів. 

  Під час практичної частини вихователі мали змогу  спостерігати співпрацію музичного керівника та вихователя під час традиційного заняття з музики. Кожен педагог відкрив щось цікаве та особливе для себе. 

  Під час теоретичної частини музичний керівник познайомив вихователів із технікою Кірюшина В.В.

  Музичне заняття - початок мистецької освіти та формування загальнокультурної компетентності.


04.01.2018

Круглий стіл

    В нашому закладі відбувся круглий стіл на тему: "Формування соціальної компетенції дитини дошкільного віку"

  Виховання громадянина завжди було в епіцентрі педагогічної науки і практики. Останім часом воно набуває нового звучання у звя'зку із пріоритетністю проблеми виховання незалежної особистості, здатної до самореалізації в змінному соціумі.

  Соціалізація дитини, тобто її входження у світ людей починається від самого народження.

Формування соціальної компетентності дошкільника розпочинається в родині та продовжується в дошкільному закладі. Тому соціальний розвиток дитини залежить від спільних зусиль батьків та педагогів.

 


21.12.2017

Педагогічна рада №2

      Відповідно до річного плану ДНЗ №13 "Гвоздичка" відбулась педагогічна рада №2.

Тема:  забезпечення формування основ економічної грамотності як невід’ємної складової соціалізації  сучасної дитини.

  Під час педагогічної ради були наведні підсумки за тематичним вивченям з економічного виховання. Педагоги закладу  отримали конструктивні рекомендації , щодо економічного виховання в умовах ДНЗ.

   На прикінці педагогічної ради вихователем середньої групи Деревйова Т.О. були презентовані досвіди робіт сімей вихованців з економічного виховання.


14.12.2017

Майстер - клас для педагогів ДНЗ по художньо- естетичному розвитку з використанням нетрадиційних технік малювання.

  Сьогодні педагоги нашого закладу мали змогу повпралятись в нетрадиційних техніках малювання. 

    Досвічені вихователі провели майстер - клас з таких технік: ниткографія, малювання воском, малювання по вологому, малювання солью. Під час цього заходу були надані практичні рекомендаціх та дієві інструкції. 

     Вихователі нашого садочку поповнили свою скарбничку знань щодо художньо- естетичного розитку дошкільників.

 

    


07.12.2017

Семінар-практикум  "Розвиваючі ігри  нового покоління в інтелектуальному розвитку дошкільника"

  Сьгодні педагогами нашого закладу були презентовані розвиваючи ігри та нові іноваційні техніки та методики.

  Досвічені вихователі презентували: навчально-розвивальну технологію  І. Стеценко "Логіки світу", розвиваючи ігри В.Воскобовича та гру "Судоку-цири". Завчасно підготовлені ігри та роздатковий метеріал дали змогу педагогам практично ознайомитись із кожною грою та технікою.

   Кожен педагог поповнив свої знання та отримав практичні рекомендації для використання гри на практиці.