09.02.2018

Семінар-практикум : "Виховуємо музикою"

“Без музики важко переконати людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою емоційної, естетичної, моральної культури”

В.Сухомлинський

 Сьогодні в нашому закладі був проведений семінар-практикум "Виховуємо музикою". Виховання творчої та всебічнорозвиненої особистості є пріорітетним завданням наших педагогів. 

  Під час практичної частини вихователі мали змогу  спостерігати співпрацію музичного керівника та вихователя під час традиційного заняття з музики. Кожен педагог відкрив щось цікаве та особливе для себе. 

  Під час теоретичної частини музичний керівник познайомив вихователів із технікою Кірюшина В.В.

  Музичне заняття - початок мистецької освіти та формування загальнокультурної компетентності.


04.01.2018

Круглий стіл

    В нашому закладі відбувся круглий стіл на тему: "Формування соціальної компетенції дитини дошкільного віку"

  Виховання громадянина завжди було в епіцентрі педагогічної науки і практики. Останім часом воно набуває нового звучання у звя'зку із пріоритетністю проблеми виховання незалежної особистості, здатної до самореалізації в змінному соціумі.

  Соціалізація дитини, тобто її входження у світ людей починається від самого народження.

Формування соціальної компетентності дошкільника розпочинається в родині та продовжується в дошкільному закладі. Тому соціальний розвиток дитини залежить від спільних зусиль батьків та педагогів.

 


21.12.2017

Педагогічна рада №2

      Відповідно до річного плану ДНЗ №13 "Гвоздичка" відбулась педагогічна рада №2.

Тема:  забезпечення формування основ економічної грамотності як невід’ємної складової соціалізації  сучасної дитини.

  Під час педагогічної ради були наведні підсумки за тематичним вивченям з економічного виховання. Педагоги закладу  отримали конструктивні рекомендації , щодо економічного виховання в умовах ДНЗ.

   На прикінці педагогічної ради вихователем середньої групи Деревйова Т.О. були презентовані досвіди робіт сімей вихованців з економічного виховання.


14.12.2017

Майстер - клас для педагогів ДНЗ по художньо- естетичному розвитку з використанням нетрадиційних технік малювання.

  Сьогодні педагоги нашого закладу мали змогу повпралятись в нетрадиційних техніках малювання. 

    Досвічені вихователі провели майстер - клас з таких технік: ниткографія, малювання воском, малювання по вологому, малювання солью. Під час цього заходу були надані практичні рекомендаціх та дієві інструкції. 

     Вихователі нашого садочку поповнили свою скарбничку знань щодо художньо- естетичного розитку дошкільників.

 

    


07.12.2017

Семінар-практикум  "Розвиваючі ігри  нового покоління в інтелектуальному розвитку дошкільника"

  Сьгодні педагогами нашого закладу були презентовані розвиваючи ігри та нові іноваційні техніки та методики.

  Досвічені вихователі презентували: навчально-розвивальну технологію  І. Стеценко "Логіки світу", розвиваючи ігри В.Воскобовича та гру "Судоку-цири". Завчасно підготовлені ігри та роздатковий метеріал дали змогу педагогам практично ознайомитись із кожною грою та технікою.

   Кожен педагог поповнив свої знання та отримав практичні рекомендації для використання гри на практиці.


16.11.2017

Цикл занять з педагогами щодо профілактики та запобігання сексуального насилля.

Психологом нашого закладу проведено перше заняття "Відверта розмова про статеве виховання дошкільнят" з метою формування психологічної культури педагогів та врахування ними психостатевих особливостей в процесі виховання і навчання дошкільників.


09.11.17

Семінар- практикум« Формування художньо-продуктивної компетенції дошкільників»

Ефективним шляхом всебічного гармонійного розвитку особистості є залучення дошкільників до художньо-продуктивної діяльності, яка включає образотворчу, музичну, театралізовану, художньо-мовленнєву діяльність. Ці види діяльності виконують функцію позитивно-емоційного збагачення, викликають емоції радості, захоплення, натхнення, витісняють тривожність, напругу, почуття безпорадності. 

  Саме тому  в нашому закладі був проведений семінар-практикум з даної теми.


5.10.2017

Економічні зміни в суспільстві обумовлюють потребу формування передумов економічної освіти в єдності з моральною освітою, опанування дітьми економічних знань і практичних умінь у доступній формі. Тому це питання є важливим для працівників дошкільної освіти. В рамках даної теми в нашому закладі сьогодні було проведено семінар - практикум " Економіка для дітей ". На семінарі розглядались актуальні теоретичні питання щодо економічної компетентності, які підкріплювались численними практичними вправами. Вихователями старших груп було проведено відкриті перегляди занять з економічного виховання. Захід є першою цеглинкою в побудові основи економічної компетентності  наших вихованців.


04.05.2017

Консультація для педагогів

" Використання природних факторів зміцнення здоров'я.

Організація загартування дошкільників влітку.

Літній період - найблагодатніший для фізичного розвитку дітей. Саме влітку такі природні фактори, як сонце, повітря та вода, найефективніше впливають на організм людини, зміцнюють здоров'я та підвищують працездатність. Усі ці фактори використовуються як самостійні засоби загартування організму. Вони підвищують опірність організму до переохолодження та інфекційних захворювань, надають йому здатності пристосовуватися до різких метеорологічних змін.

 

Під час занять на свіжому повітрі, при сонячній погоді, у воді посилюється ефективність впливу фізичних вправ. Вони викликають у дітей позитивні емоції, підвищують функціональні можливості окремих органів і систем.


25.04.2017

ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ З ПРОФІЛАКТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРЯННЯ

" ШЛЯХ ДО СЕБЕ"

Мета якого: психопрофілактика психічного здоров'я педагогів,  розвиток самоудосвідомлення, саморефлексії, самоаналізу, як необхідних складових здоров'я педагога.


14.04.2017 

Семінар - практикум

Квест-технологія в освіті і вихованні.

 Гра це один із методів навчання, адже саме в процесі гри у дітей з’являється сприйняття того чи іншого матеріалу.Самі ж квест-технології в освіті і вихованні дітей широко почали застосовуватися з 1995 року, коли професор університету Сан-Дієго Берні Додж запропонував використовувати в процесі навчання певну пошукову систему, в якій передбачалося знаходити рішення поставленої задачі з проходженням проміжних стадій, на кожній з яких вимагалося виконати якусь дію або знайти ключ для виходу на наступний рівень.

 


07.04.2017

СЕМІНАР – ПРАКТИКУМ

МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКІВ

 

Мета. Створювати умови для розвитку комунікативної культури педагогів. Ознайомлювати з базовими положеннями теорії спілкування. Формувати навички ефективної взаємодії. Розвивати комунікативні вміння за допомогою ігрових методів навчання. Поглиблення та систематизація знань педагогів щодо змісту Базового компонента дошкільної освіти, формування їх професійних умінь щодо використання ефективних підходів для розвитку мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку; вдосконалення педагогічної майстерності вихователів. Підсилювати професійну мотивацію. 


 

06.03.2017

Педагогічна рада №3

 Формування основ здорового способу життя, шляхом здоровя -збережувальних технологій.

Дослідженнями вітчизняних і зарубіжних вчених встановлено, що здоров’я людини лише на 7-8% залежить від успіхів охорони здоров’я та на 50% від способу життя. Виховання шанобливого ставлення до здоров’я необхідно починати з раннього дитинства. На думку фахівців, 75% всіх хвороб людини закладено в дитячі роки. І педагог може зробити для здоров’я вихованця не менш, ніж лікар. Вихователь повинен навчатися психолого-педагогічних технологій, що дозволяє йому самому працювати так, щоб не завдавати шкоди здоров’ю своїх вихованців на заняттях. Освітнє середовище має бути здоров’язбережувальне і здоров’язміцнююче. Поняття "здоров’язбережувальних технологій" якраз і інтегрує всі напрямки роботи дошкільного закладу щодо збереження, формування і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку. Здоров’язбережувальні технології – умови навчання дитини (відсутність стресу, адекватність вимог і методик навчання і виховання); раціональна організація навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог); відповідність навчального і фізичного навантаження, віковим можливостям дитини; необхідний, достатній і раціонально організований руховий режим. Мета здоров’язбережувальних технологій – забезпечення високого рівня здоров’я вихованців дитячого садка і виховання культури, як сукупності усвідомленого ставлення дитини до здорового способу життя людини, валеологічної компетентності, що дозволяє дошкільнику самостійно і ефективно вирішувати завдання здорового способу життя і безпечної поведінки, надання елементарної медичної, психологічної самодопомоги. 


                                                  09.02.17

Круглий стіл. «Щоб правильно грати, всі програми треба знати»

Робота з педагогами щодо збагачення змісту сюжетно-рольових ігор у дошкільному віці і розвитку ігрового взаємодії дітей
Мета: допомогти вихователям оволодіти школою керівництва сюжетно-рольовою грою на основі порівняння консервативних і сучасних підходів до її організації.


02.02.17

   Семінар з елементами тренінгу :" Стресова ситуація, як допомогти собі самому."

В нашому закладі відбувся семінар з елементами тренінгу : "Стресова ситуація, як допомогти собі самому , та створити комфортне середовище для кожної дитини  в групі.

   Метою цього заходу  було: підвищувати грамотність педагогів із питань збереження та зміцнення їхнього професійного здорові`я; попереджати професійні деформації, допомагати усувати їх,  захищати від стресу, долати наслідки стресових ситуацій, синдром емеційного вигорання.

                                                                         27.01.17

     В нашому закладі відбувся семінар на тему «Готовність до школи. Сучасний погляд, ціннісні аспекти виховного значення» , який провів практичний психолог нашого садочка.

    Цей захід був проведений з метою  налагодження інтегральної взаємодії дошкільного навчального закладу, та  школи; обговорення та визначення пріоритету виховних цінностей у забезпеченні формування у кожної дитини перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та створення передумов для її безболісної адаптації до нового соціального середовища.


09.11.2016 

Педагоги нашого закладу взяли участь у написанні Радіодиктанту національної єдності до Дня української писемності й мови.

 

                                                                   23.09.16

   Однією з актуальних проблем у сучасній дошкільній педагогіці є проблема побудови конструктивних взаємин з батьками вихованців. Чому одним педагогам вдається налагодити з батьками контакт так, що ті за першим покликом готові, що називається "гори звернути", а інші як б`ються не можуть докликаться батьків на жоден захід?

   Саме тому в нашому садочку був проведений ,практичним психологом,семінар з елементами тренінгу для вихователів "Технологія ефективного