28.01.2019.

На виконання Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858 "Про затверждення класіфікатора звернення громадян", наказу по ДНЗ від 17.10.2018р. № 64 а/г "Про заходи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян» в ДНЗ №13

На особистому прийомі громадян протягом 2018 року було зареєстровано 7 звернень із них:

 

Кількість питань

Короткий зміст

    2

працевлаштування

   4

Надання довідок

  1

клопотання

     

 

 

 

 


Графік

особистого прийому громадян адміністрацією ДНЗ

на 2018-2019 н.рік

 

 

Звідувач ДНЗ – Жуматій С.І.

 

Щосереди – 15.00 – 17.00

Сестра медична старша –

Смачко О.Ю.

 

Щопятниці – 15.00 – 16.30


 31.01.2018.

На виконання Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858 "Про затверждення класіфікатора звернення громадян", наказу по ДНЗ від 11.01.2018р. № 09 а/г "Про заходи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян» в ДНЗ №13

На особистому прийомі громадян протягом 2017 року було зареєстровано 19 звернень із них: 

 

Кількість питань

           Короткий зміст

       1

Клопотання

        10

Про працевлаштування

        8

Про надання довідок

 


          03.01.2017.

На виконання Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 "Про першочкргові заходи щодо реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858 "Про затверждення класіфікатора звернення громадян", наказу по ДНЗ від 04.01.2017р. № 04 а/г "Про заходи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян» в ДНЗ №13 на 2016/2017 н. рік".

На особистому прийомі громадян протягом 2016 року було зареєстровано 5 клопотань.

Під час особистого прийому розглянуті наступні питання:

 

Кількість питань

Короткий зміст порушень клопотань

3

Про працевлаштування

2

Про надання довідок


Нормативно-правова база

КОНСТИТУЦІЯ  УКРАЇНИ

Стаття 40. Громадянам гарантовано право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»  ВІД 02.10.1996 РОКУ  № 393/96-ВР.

Регулює питання практичної реалізації громадянами України конституційного права на звернення. Закріплює права громадян вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. 

Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,  для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Стаття 13. Діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН» ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО ЗВЕРНЕННЯ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ ВІД 02.07.2015 РОКУ  № 577-VIII.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 14.04.1997 №348 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ З ДІЛОВОДСТВА ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ’ЄДНАННЯХ ГРОМАДЯН, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМ ВЛАСНОСТІ, В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 24.09.2008 №858 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КЛАСИФІКАТОРА ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН»

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 25.12.2013 №958 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ  ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОННИХ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ ВІД 25.12.2013 № 1072-р «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 07.02.2008 № 109/2008 «ПРО ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ГАРАНТУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ  ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» ВИЗНАЧАЄ МЕТОДИ РОБОТИ: