15.06.2018

 

Інтервізія. Семінар-практикум для вихователів

   Для підвищення ефективності роботи з педагогічними кадрами ми використовуємо сучасні інтерактивні технології, що дають змогу забезпечити активність усіх учасників заходу та задіяти внутрішній потенціал кожного педагогічного працівника. Сьогодні ми провели інтервізію. Інтервізія (дослівно — це «погляд усередину, проникнення в суті»). Інтервізію можна присвятити як конкретній темі, наприклад, використанню нетрадиційних технік малювання, так і рганізації освітнього процесу в дошкільному закладі.

 

 

Відповідно до змісту Базового компонента дошкільної освіти мовлення є засобом і способом реалізації всіх сфер життєдіяльності дитини дошкільного віку в основних лініях розвитку. Отже, тема сьогоднішньої інтервізії — «Розвиток мовлення дошкільників».

 

    Сьогодні ми ділилися досвідом, дивувалися, сміялися, працювали, висловлювали свої думки. Дякуємо, колеги, за вашу активну участь у семінарі!


24.05.2018

Семінар-практикум

"Спортивні ігри і вправи - ефективний засіб фізичного виховання дошкільників"

Навколишній світ досконалий та гар­монійний. Так само досконало та гармонійно створена людина. Серед чудових творінь При­роди є одне виняткове — тіло людини, наше тіло. Природа заклала в нього величезні можливості. Частина з них виявляється відразу після наро­дження. Частина виявлятиметься в міру дорос­лішання і турботи дорослих. Але є і такі мож­ливості, про які ми мало знаємо або навіть не здогадуємося.

 

Тіло — це довершений інструмент, яким ми послуговуємося протягом усього життя. Тому так важливо дбати про нього з раннього дитинства. При цьому варто пам'ятати: саме фізична культу­ра дає змогу забезпечити гармонійний розвиток і фізичну красу нашого тіла.

Заняття фізичною культурою не лише позитивно впливають на фізичне здоров'я дітей, а й сприяють вихованню в них цінних вольових якостей — завзятості, наполегливості, винахід­ливості, мужності. П'єр де Кубертен (Pierre de Coubertin), французький громадський діяч, ініці­атор відродження давньогрецьких олімпійських змагань, вважав, що ідея олімпійського руху по­верне людству «дух свободи, мирного змагання і фізичного вдосконалення...».

 


17.05.2018

"Виховання через природу"

        В.О. Сухомлинський надзвичайно любив природу, тому в численних своїх працях пропагував вивчення природи як величезного значення виховний фактор. Природа сама собою не виховує. Марно було б, залишивши людину наодинці з природою, чекати, що вона під її впливом стане розумною, морально прекрасною, доброю і непримиренною до зла. Виховує тільки активне взаємодіяння людини з природою.

Багаторічний досвід навчально-виховної роботи переконує, що природа це не тільки об’єкт пізнання, не тільки сфера активної діяльності наших вихованців, а й частинка їх буття, взаємовідносин, всього ладу їх життя. Природа – величезної ваги виховний фактор, що накладає свій відбиток на весь характер педагогічного процесу. Природа як світ, в якому дитина народжується, пізнає навколишню дійсність і саму себе, полегшує виховну роботу і водночас ускладнює її, бо робить її багатшою, багатограннішою.

Постійне спілкування з природою і взаємодія з нею стає істотною стороною виховного процесу. Природа впливає на всебічний розвиток дітей.

Єдність розумового виховання, з одного боку, і виховання фізичного, трудового, морального, естетичного, емоційного – з другого, що створюється завдяки постійному спілкуванню дитини з природою, яке з віком дедалі розширюється, відкриває винятково сприятливі можливості для впливу вихованця, у вузькому розумінні цього поняття, на навчання, набування знань.

 

Те, що людина любить природу, само по собі теж не є показником вихованості. Роль природи в моральному вихованні не можна перебільшувати, ідеалізувати, розглядати поза зв’язком з духовним світом людини. Виховна роль природи залежить від того, в ім’я чого живе людина, в чому вона вбачає добро і зло, до чого вона прагне, які її ідеали. Роль природи як вихователя в кінцевому підсумку визначається взаємодіянням людини з природою.

   Завдяки спадщині цього видатного педагога . сьогодні вихователями нашого садочка організовані педагогічні читання на тему : "Реалізація гаманістичних ідей  В.Сухомлинського виховання через природу". Скориставшись прекрасною погодою  вирішили провести читання на свіжому повітрі., так би мовити "поближче до природи".

 


10.05.2018

" Говоримо - вирішуємо "  

   Спілкування — невід’ємна і загальна умова формування особистості. У спілкуванні відбувається процес соціалізації людини, її становлення. Уся система ставлення людини до інших реалізується у спілкуванні. Потреба у спілкуванні є однією з первинних потреб людини. Спілкування — багатоплановий процес становлення і розви­ тку контактів між людьми, який передбачає обмін інформа­ цією, певну тактику і стратегію взаємодії, сприймання і розу­ міння суб’єктами спілкування одне одного. Протягом життя кожна людина весь час контактує, спілкується з різними людьми. Потреба людини у спілкуванні зумовлена необхідністю взаємодіяти в процесі навчання, спільної діяльності, розв’язанні повсякденних питань. 

  Саме за для вирішення питання повноціного розвитку комунікативно-мовленнєвого розвитку  педагогами нашого закладу організовано семінар в формі круглого столу "Шляхи оптимізації комунікативно - моленнєвого розвитку дошкільника". Під час цього заходу вихователі малм змогу  поновити теоретичні знання   та висловити власну думку стосовно розглянутих питань.


 26.04.2018

Обмін досвідом 

"Формування і становлення образу "Я" - важливий аспект зміцнення психологічного здоров'я дитини" - так звучить тема семінару практикуму , який підготували та провели педагоги нашого закладу.

 Метою цього заходу були наступні аспекти:

  • підвищити психологічну обізнаність педагогів;
  • розширити їхні уявлення щодо забезпечення  психічного  здоров'язбережувальних завдань;
  • навчити ефективному спілкуванню з дітьми;
  • ровивати прагнення до психологіного та емоційного благополуччя.

05.04.2018

Розвиток сенсорних еталонів дошкільників

  Однією з основних проблем сьогодення є створення умов своєчасного повноціного фізичного , психічного й духовного розвитку кожної дитини, формування її життєвих компетентностей. 

  У зв'язку із цим одне з головних завдань педагога в тому, щоб створити умови для самостійного розвитку дитини, прояву її осоистісного потенціалу.

 Сенсорний розвиток дитини - це розвиток її відчутів і сприймань, формування уявлень про зовнішні властивості предметів: їх форму , колір,розмір, положення у просторі тощо. Він становить фундамент її розмиумового розвитку.

  Саме цьому педагогами  нашого закладу організований круглий стіл на тему : "Розвиток сенсорних етелонів дошкільників". Сьогодні вихователі мали змогу закріпити та поповнити знання з даної теми.


29.03.2018

Педагогічна хвиля

  Час дошкільного дитинства є сприятливим періодом для формування і розвитку основоположних навичок і вмінь. Провідною діяльністю дитини-дошкільника є ігрова. Розвиток основних психічних процесів - пам'яті, уваги, мислення, уяви - також відбувається активно в період дошкільного віку. При переході з дитячого саду в шкільне установа в організмі і психології дитини відбувається перебудова. Перехід від гри до навчальної діяльності пов'язаний з виникненням деяких труднощів у сприйнятті дитиною самого процесу навчання. Наступність у роботі дитячого садка і школи передбачає створення особливого, цілісного освітнього середовища між цими ланками безперервної освіти в єдиній системі. Головна мета, переслідувана навчальними закладами при організації такого єдиного освітнього середовища, - це обгрунтована вироблення єдиного підходу до навчання і виховання.

  Сьогодні вихованці старших груп мали змогу запевнити гостей зі школи . що  вже готові  отримувати начання у школі.

 


23.03.2018

Круглий стіл 

  Народження обдарованої дитини  визначається спадковістю, а її розвиток - навчанням і вихованням.

 Завдання педагога - створювати умови, за яких схильність дітей  до нового, нестандартного, їхнє бажання самостійно вирішувати поставлені завдання можуть набути розвитку, а завдання батьків продовжувати роботу педагога вдома.

  Саме ці питання розглядались сьогодні під час круглого столу на тему: "Робота з батьками обдарованих дітей в умовах дошкільного начального закладу". Вихователі та батьки мали змогу поділитись свєю думкою стосовно даної теми.

 


15.03.2018

Семінар-практикум на тему

"Робота з обдарованими дітьми"

 Вчені схиляються до думки, що здібності і характер людини не дані від народження, а формуються у відповідний період життя. все залежить від стимуляції розвитку мозку у вирішальні роки життя дитини. Головне - розвинути в дитини її необмежені потенційні здібності, щоб у її житті стало більше радості.

  В розвитку дитини освіта і середовище відіграють більшу роль, ніж спадковість. Питання в тому, яке середовище і освіта найкращі. Саме завдяки навколишньому середовищу, діти, такі схожі при народженні, виростають з різними здібностями і характерами.

  Часто від того, наскільки швидко дорослий помітить і відреагує на інтнреси дитини, залежить чи збережеться він , чи ні. розвинеться чи швидко згасне.

  Саме  за цими питаннями пройшов , в нашому закладі семінар_практикум "Робота з обдарованими дітьми".


01.03.2018

Ділова гра з педагогами

"Хочеш бути здоровим - будь ним!"

  Фізичний розвиток головний чинник формування здорової та активної дитини. Саме тому педагогами нашого садочку була проведена ділова гра з данної теми.

  Під час гри педагоги поглибили знання про основні засоби та умови фізичного виховання дітей у ДНЗ , які в поєднанні з гуманізацією навчально-виховного процесу, створенням належного  розвивального (предметно-ігрового й соціального) середовища сприятимуть підготовці дитини до змін швидкоплиного світу, її адаптації до мінливих умов життя..


22.02.2018

Педагогічна рада №3

Тема: Формування музичної компетентності дітей дошкільного віку, як складової соціально-морального розвитку.

 

Під час педагогічної ради були наведені підсумки за тематичним вивченням з музичного виховання.

 

Також приділили увагу педагогам що атестуються. Саме вони поділились власними напрацюваннями за міжатестаційний період.


09.02.2018

Семінар-практикум : "Виховуємо музикою"

“Без музики важко переконати людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою емоційної, естетичної, моральної культури”

В.Сухомлинський

 Сьогодні в нашому закладі був проведений семінар-практикум "Виховуємо музикою". Виховання творчої та всебічнорозвиненої особистості є пріорітетним завданням наших педагогів. 

  Під час практичної частини вихователі мали змогу  спостерігати співпрацію музичного керівника та вихователя під час традиційного заняття з музики. Кожен педагог відкрив щось цікаве та особливе для себе. 

  Під час теоретичної частини музичний керівник познайомив вихователів із технікою Кірюшина В.В.

  Музичне заняття - початок мистецької освіти та формування загальнокультурної компетентності.


04.01.2018

Круглий стіл

    В нашому закладі відбувся круглий стіл на тему: "Формування соціальної компетенції дитини дошкільного віку"

  Виховання громадянина завжди було в епіцентрі педагогічної науки і практики. Останім часом воно набуває нового звучання у звя'зку із пріоритетністю проблеми виховання незалежної особистості, здатної до самореалізації в змінному соціумі.

  Соціалізація дитини, тобто її входження у світ людей починається від самого народження.

Формування соціальної компетентності дошкільника розпочинається в родині та продовжується в дошкільному закладі. Тому соціальний розвиток дитини залежить від спільних зусиль батьків та педагогів.

 


21.12.2017

Педагогічна рада №2

      Відповідно до річного плану ДНЗ №13 "Гвоздичка" відбулась педагогічна рада №2.

Тема:  забезпечення формування основ економічної грамотності як невід’ємної складової соціалізації  сучасної дитини.

  Під час педагогічної ради були наведні підсумки за тематичним вивченям з економічного виховання. Педагоги закладу  отримали конструктивні рекомендації , щодо економічного виховання в умовах ДНЗ.

   На прикінці педагогічної ради вихователем середньої групи Деревйова Т.О. були презентовані досвіди робіт сімей вихованців з економічного виховання.


14.12.2017

Майстер - клас для педагогів ДНЗ по художньо- естетичному розвитку з використанням нетрадиційних технік малювання.

  Сьогодні педагоги нашого закладу мали змогу повпралятись в нетрадиційних техніках малювання. 

    Досвічені вихователі провели майстер - клас з таких технік: ниткографія, малювання воском, малювання по вологому, малювання солью. Під час цього заходу були надані практичні рекомендаціх та дієві інструкції. 

     Вихователі нашого садочку поповнили свою скарбничку знань щодо художньо- естетичного розитку дошкільників.

 

    


07.12.2017

Семінар-практикум  "Розвиваючі ігри  нового покоління в інтелектуальному розвитку дошкільника"

  Сьгодні педагогами нашого закладу були презентовані розвиваючи ігри та нові іноваційні техніки та методики.

  Досвічені вихователі презентували: навчально-розвивальну технологію  І. Стеценко "Логіки світу", розвиваючи ігри В.Воскобовича та гру "Судоку-цири". Завчасно підготовлені ігри та роздатковий метеріал дали змогу педагогам практично ознайомитись із кожною грою та технікою.

   Кожен педагог поповнив свої знання та отримав практичні рекомендації для використання гри на практиці.